Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
 MUSEUM COLLECTION


Acc. 2602


Ref: MUS/87 

 Various items with a (possible) Llanarth connection

1. Religious pamphlet: Y Cawg Aur yn llawn o Ddwfr Pur, o Afon Bywyd gan y Parch. Daniel Evans, Mynydd Bach. 
Llanymddyfri, 1831

2. Pamphlet: Adroddiad Cynadleddau Castellnedd a Dinbych - Coffaduriaeth Ddau Can Mlwyddol 1662-1862
Llanelli 1862

3. Penillion Coffaduriaethol i'r Diweddar William Lewis, Pandy, Llanarth (m. 1896) a'i briod Sarah Lewis (m. 1901) gan Elldeyrn, Nantglyn. Arwyddwyd gan 'Miss Jane Lewis'. 
C. 1903.

4. Adroddiad Pwyllgor Athrofa Annibynnol y Bala 1883-4. 
Bala 1884

5. Traethawd cyflwynedig i gystadleuaeth Eisteddfod Llanarth 1 Mawrth 1920: Â‘Nodweddion Cymreig'. gan 'Agricola'. Llawysgrif.

6. Newspaper cuttings (beg. 1894) in exercise book signed by GJC Thomas, and some loose notes incl. a poem ('Anerchiad i J. C. Jones fel Cadeirydd yn y National School, hefyd yn Capel Llanarth yr un wythnos'). 
7 December 1911

7. Rhaglen/Programme: Eisteddfod Gadeiriol Ceredigion, Aberaeron 1893. 

8. Estate sale catalogue. Freehold Estates in the Parishes of Llanarth, Llanina, Cydplwyf, Henfynyw and Llandysiliogogo. Sale to be held by John Francis auctioneers at the Feathers Hotel, Aberaeron on 21 September 1889.

Ceredigion Archives - 40 years of preserving the past for the future - and counting
Admin