Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1615: Evan Richards, Parcyrhos


Acc.3665 and 3075


Ref: ADX/1615

Reference: [GB 0212] ADX/1615
Date(s): 1860-1975
Level: Fonds
Extent: 3 series
Scope and Content:
Deunydd sy'n ymwneud ag Evan Richards, Parcyrhos, Pengarreg, Sir Gaerfyrddin: lluniau, llawysgrifau, llyfrau gwaith (saer coed ydoedd), hanes Capel Bethel, Parcyrhos, dogfennau eraill.
Gweler hefyd ANC/83 [Capel Bethel Parcyrhos]

ADX/1615/1: Papurau cymysg: Archif a hanes teulu Evan Richards

1. Llyfr cyfrifon/rhent Evan Richards 1882-1894
2. Llyfr gwaith Evan Richards 1890-1896
3. Llyfr gwaith Evan Richards 1894-1903
4. Llyfr gwaith a hanes 1907-1912
5. Llyfr cerddorol David ac Evan Richards
6. Llyfr ar Edifeirwch
7. Llyfr tanysgrifiadau at Addoldy newydd Rhydybont, Llanybydder 1911-12
8. Llyfr gwaith William Jones, no. 3 Gang, Lampeter, Rheilffordd Manchester & Milford 1906-1918
9. Llyfr gwaith Evan Davies, prentis Evan Richards 1870-1871
10. Amlen yn cynnwys hanes Bethel, ysgrif ar fedd William Williams, Parcyrhos, llythyron Watkin Jones, Tangraig, i Evan Richards, lluniau lliw capel ym Meifod, Sir Drefaldwwyn.
11. Llythyron o America gan deulu a chyfeillion Evan Richards. 19fed ganrif. 

ADX/1615/2: Dyddiaduron Evan Richards, Parcyrhos 1860-1914 (1890 ar goll) ac un dyddiadur ei fab Thomas Richards.

ADX/1615/2/1-10: Dyddiaduron Evan Richards 1860-1869
ADX/1615/2/11-20: Dyddiaduron Evan Richards 1870-1879
ADX/1615/2/21-30: Dyddiaduron Evan Richards 1880-1889
ADX/1615/2/31-39: Dyddiaduron Evan Richards 1891-1899
ADX/1615/2/40-49: Dyddiaduron Evan Richards 1900-1909
ADX/1615/2/50-54: Dyddiaduron Evan Richards 1910-1914
ADX/1615/2/55: Dyddiadur Thomas Richards am y flwyddyn 1889

ADX/1615/3: Cardiau angladd. Rhai adnodiadau gan y rhoddwr (e.e. manylion teulu, neu nodi pan wnaeth Evan Richards yr arch). 1880-1975

Ceredigion Archives - preserving the past for the future
Admin