Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/29: Various Non-Conformist Records


Acc.1382Ref: ANC/29

Reference: [GB 0212] ANC/29
Title: Various Non-Conformist Records
Date(s): 1930-1995
Level: Fonds
Extent: 

Scope and Content:
1. Adroddiadau Blynyddol [Annual Reports]

     1. Eglwys Annibynnol Pencae [Pencae Independent Church], Llanarth, 1958-1966, 1968-1977, 1979-1983, 1985-1988, 1990-1991, 1995 [31 eitem] [Welsh]

     2. Eglwys Gynulleidfaol Capel-Y-Wig [Capel-Y-Wig Congregational Church], Ceredigion 1953 [Welsh]

     3 Adroddiad Ariannol, Cyfundeb Ceredigion [Financial Report, Ceredigion Association] 1972 [Welsh]


2. Cymanfaeodd Canu [Singing Festivals]

     1. Rhaglenni Undebol Cymanfaeodd Cerddorol Annibynnwyr Ceinewydd a’r Cylch [United Independents, Newquay and District] 1944-1947, 1950-1959, 1961-1969, 1971-1981, 1983, 1985 [38 eitem] [Welsh]

     2. Rhaglen Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberaeron a’r Cylch [Aberaeron and District Independents]. Dydd Iau, 16 Mai 1935 [Welsh]

3. Llyfrau Emynau/Cerddoriaeth [Music/Hymn Books]

     1. Caniedydd Newydd yr Ysgol Sul, (Abertawe, 1930) [Welsh]

     2. Detholiad o emynau Cymraeg a Saesneg, (Gwasg Gomer, Llandysul) [Welsh and English]

     3. Unawdau, Deuawdau, Triawdau a Phedrawdau Solos, Duets, Trios and Quartets (Cardiff, 1947)
Ceredigion Archives - preserving the past for the future
Admin