Chwilio

 
 

Croeso i'r Archifdy


Archifdy Ceredigion yw swyddfa gofnodion y sir a elwid gynt yn Sir Aberteifi (yn Saesneg, Cardiganshire).

Rydym yn casglu ac yn cadw dogfennau'n ymwneud a hanes Ceredigion, ac yn sicrhau eu bod ar gael i bwrpas gwaith ymchwil.

Ynghylch Archifdy Ceredigion


Sefydlwyd Archifdy Ceredigion yn wreiddiol yn 1974, fel trydedd swyddfa Gwasanaeth Archifau Dyfed. Bryd hynny c�i ei alw'n Archifdy Rhanbarthol Sir Aberteifi. Yn 1996, gydag ad-drefnu llywodraeth leol, ail-lansiwyd yr archifdy fel Archifdy Ceredigion. Hyd heddiw, mae hwn ymhlith y lleiaf o'r archifdai sirol. Mae dogfennau swyddogol a phreifat yn ymwneud a hanes y sir yn cael eu cadw yma.

Mair indexing

Y staff


Mae yna bump aelod parhaol o staff archifau ar hyn o bryd:

Helen Palmer (Archifydd y Sir)
Mair Humphreys (Archifydd/Rheolwr Cofnodion)
Ania Skarzynska (Archifydd)
Gwyneth Roberts (Prif Gynorthwy-ydd Archifau a Chofnodion)
Margaret Jones (Cynorthwy-ydd Archifau )

Mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth o weithio gydag archifau, ac y maent bob amser yn fodlon iawn i gynnig cyngor ar unrhyw agwedd o ymchwilio i hanes lleol neu hanes teuluol. Os byddwch yn ymweld ��r Archifdy, gallant ddangos i chi sut i gael y gorau allan o gasgliadau Archifdy Ceredigion, a sut i ddefnyddio�r gwahanol ddarllenyddion microffilm a microfiche yn yr ystafell ddarllen. Gellir cysylltu � hwy drwy lythyr, dros y ff�n neu drwy e-bost.

Sut allwch chi helpu


Gallwch chi helpu Archifdy Ceredigion yn y ffyrdd canlynol

• Defnyddio'r gwasanaethau sydd ar gael
Cyfrannu eitemau at y casgliadau
Rhoi arian ar gyfer prosiectau gwarchod
Gwirfoddoli i helpu yn yr Archifdy
• Dweud wrth eich ffrindiau amdanom ni

Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu