Chwilio

 
 

Dogfennau mewn trallod – a beth allwn ni wneud!Yn y stordy
Unwaith bod dogfennau wedi'u catalogio, maent yn dod yn rhan o gasgliadau parhaol Archifdy Ceredigion, ac maent ar gael i bawb ar gyfer ymchwil. Ond weithiau bydd dogfennau wedi'u difrodi neu mewn cyflwr bregus iawn pan ddônt atom ni ac mae angen gwaith cadwraeth all fod yn ddrud iawn.

Mae rhai dogfennau'n cael defnydd helaeth, ac mae gennym yr opsiwn bryd hynny o wneud copïau eraill ohonynt (llungopïau neu gopïau digidol fel arfer) er mwyn helpu i gadw'r fersiynau gwreiddiol. Ond dydyn ni byth yn cael gwared â'r ddogfen wreiddiol, oherwydd mai honno yw'r arteffact hanesyddol go iawn, ac mae 'na arwyddocâd ychwanegol iddi yn ogystal â'r wybodaeth sydd ynddi.

Yr hyn wnawn ni


Rydym yn ceisio gwarchod cyflwr dogfennau yn ogystal â'u cadw. Mae hynny'n golygu defnyddio'r deunyddiau pecynnu cywir a gwneud yn siwr bod y dogfennau'n cael eu handlo'n ofalus. Rydym yn defnyddio pocedi polyester er mwyn osgoi handlo'r dogfennau'n uniongyrchol, ac fel cymorth ar gyfer tudalennau bregus.

llyfr log ysgol yw hwn

Rydym yn defnyddio pecynnau di-asid ar gyfer cyfrolau unigol, a bocsys cardfwrdd byffyredig i warchod casgliadau rhag llwch a golau.

Bocsys archifol


Mae poced polyester yn costio lleied â 15c ar gyfer un maint cerdyn post. Mae bocsys archifol yn costio rhwng £2 a £4 ac mae pecynnau di-asid yn costio rhwng 50c a £3.50 yr un.

Dogfennau mewn pocedi polyester

Rwyf am helpu!


Gallwch ein helpu i warchod dogfennau trwy
• Wirfoddoli
• Gwneud rhodd ariannol

Bydd £1.00 yn ddigon i osod chwe llun mewn pecynnau addas
Bydd £6.00 yn prynu rholyn o dâp trwsio archifol ar gyfer mân rwygiadau mewn mapiau a phapurau
Bydd £10.00 yn darparu pecynnau ar gyfer set o lyfrau log ysgol
Bydd £100.00 yn gwarchod dogfen fach

Os hoffech chi helpu i warchod dogfen yna a fyddech cystal â gwneud rhodd ariannol - ar-lein neu gyda siec yn daladwy i Gyngor Sir Ceredigion. Anfonwch eich rhodd i Archifau Ceredigion, Swyddfa'r Sir, Glan-y-môr, Aberystwyth SY23 2DE.


--
Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu