Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/150: Rhaflenni / Programmes


Acc. 502

Ref: ADX/150

Reference: [GB 0212] ADX/150
Title: Rhaglenni Eisteddfodau Programmes
Date(s): 1943 - 70
Level: Fonds
Extent: 17 items

Scope and Content

1. Llandysul Gwyl Calan Hen. [Eglwys/Y Meysydd Llafur],
1943-1966

2. Cynghrair Efengylaidd y Byd, gwahoddiad ar gyfer yr wythos weddi Flynyddol Gyffredinol, lonawr 7-14,
1945

3. Seion, Llandysul Eisteddfod
16 Ionawr 1954

4. Eglwys Saron M.C., Llanbadarn Fawr: Eisteddfod Fawreddog
26 Mawrth 1955

5. Berth, ger Tregaron Eisteddfod Flynyddol
27 Mai 1955

6. Carmel, Pontrhydfendigaid Eisteddfod Gadeiriol
28 Hydref 1955

7. Neuadd Goffa Talybont, Eisteddfod Goronog
5 Tachwedd 1955

8. Cyngor Addysg Taleithiol yr Eglwys yng Nghymru [Cyngor y Plant] Maes Llafur Ysgolion Sul Cymreig,
1955-56

9. Dihewid [Capel Bethlehem], Eisteddfod Fawreddog
31 Mawrth 1956

10. Neuadd Goffa, Talybont Eisteddfod Gadeiriol y Tabernacl
14 Ebrill 1956

11. Llanafan, Eisteddfod Gadeiriol
2 Mai 1956

12. Ysbyty Ystwyth, Eisteddfod Gadeiriol
10 Awst 1956

13. Pontrhydfendigaid, Eisteddfod Gadeiriol
15 Awst 1956

14. Ponterwyd, Eisteddfod Gadeiriol
17 Awst 1956

15. Tregaron, Eisteddfod Gadeiriol
8 Medi 1956

16. Trisant, Eisteddfod Gadeiriol
13 Hydref 1956

17. St. Cynllo, Llangynllo Ffurf Sefydliad a Gosodiad y Parch David John Davies i blwyf Llangynllo.
22 Mai 1970
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu