Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/253: Adroddiadau capeli etc.Ref: ADX/253

Reference: [GB 0212] ADX/253
Title: Adroddiadau capeli, rhaglenni eisteddfodau ac effemera eraill
Date(s): 1904 - 90
Level: Fonds
Extent: 100 items

Scope and Content

Acc. 787

A. Eglwys y Bedyddwyr (Baptists)

1 - 7. Rhaglenni/Programmes

1. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion. Cynhaliwyd y Gymanfa yn Salem, Llangennech
1904

2. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd y Gymanfa yn Llanbedr-Pont-Stephan
1915

3. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd yr wyl flynyddol yn Bethel, Aberystwyth
1926

4. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd yr wyl flynyddol ym Methania, Aberteifi
1927

5. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd yn Eglwys Penybont, Llandysul
1930

6. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd ym Mhenyparc, Aberteifi
1934

7. Llythyr Cymanfa y Bedyddwyr Neilltuol yn Siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.Cynhaliwyd y Gymanfa ym Methesda, Machynlleth
1936


8-9. Adroddiadau capeli/Reports of individual chapels

8. Bethel, Aberystwyth Adroddiad 1986 a llawlyfr 1987

9. Horeb, Penrhyncoch Adroddiad am 1973


B. Eglwys Gynulleidfaol (Independents)


1-7. Adroddiadau capeli/Reports of individual chapels

1-4. Seion, Baker Street, Aberystwyth

1. Adroddiad am 1953
2. Adroddiad am 1985
3. Adroddiad am 1987
4. Adroddiad am 1988

5-7. Eglwys Horeb, Llandysul

5. Adroddiad am 1967
6. Adroddiad am 1968
7. Adroddiad am 1970


C. Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Y Methodistiaid Calfinaidd) (Calvinistic Methodists)


1 - 4. Yearbooks

1-3. Henaduriaeth Gogledd Aberteifi

1. Y Blwyddlyfr 1987
2. Y Blwyddlyfr 1988
3. Y Blwyddlyfr 1988


4. Henaduriaeth Deau Aberteifi Blwyddlyfr 1987


5-13. Programmes

5-12. (Undeb Cerddorol) y Methodistiaid Calfinaidd Dosbarth Aberystwyth

5. Rhaglen Cymanfa gerddorol, Y Tabernacl, Aberystwyth
26-27 April 1910

6. Rhaglen Cymanfa gerddorol, Shiloh, Aberystwyth
25-26 April 1911

7. Rhaglen Cymanfa Gerddorol, Shiloh, Aberystwyth
5-6 April 1921

8. Rhaglen Cymanfa gerddorol, Y Tabernacl, Aberystwyth
22-23 April 1930

9. Rhaglen Cymanfa gerddorol, Shiloh, Aberystwyth
25-26 April 1933

10. Rhaglen Cymanfa gerddorol, Y Tabernacl, Aberystwyth
15 April 1938

11. Rhaglen Cymanfa ganu, Y Tabernacl, Aberystwyth
18 April 1946

12. Rhaglen Cymanfa ganu
1946 - 47

13. Rhaglen, arddangosfa genhadol, neuadd Coleg y Brifysgol, Aberystwyth
9-12 May 1927


14-60. Reports of individual chapels

14-16. Salem, Aberystwyth

14. Adroddiad Blynyddol 1937
15. Adroddiad Blynyddol 1938
16. Adroddiad Blynyddol 1970

17. Seilo, Aberystwyth [Adroddiad Blynyddol]
1974


18-25. Y Tabernacl, Aberystwyth

18. Adroddiad am 1938 a Llawlyfr am 1939
19. Adroddiad am 1955 a Llawlyfr am 1956
20. Adroddiad am 1972 a Llawlyfr am 1973
23. Adroddiad am 1973 a Llawlyfr am 1974
22. Adroddiad am 1975 a Llawlyfr am 1976
23. Adroddiad am 1977 a Llawlyfr am 1978
24. Adroddiad am 1978 a Llawlyfr am 1979
25. Adroddiad am 1979 a Llawlyfr am 1980


26-52. Y Garn, Pen-y-Garn, Bow Street

26. Adroddiad am 1930
27. Adroddiad am 1935
28. Adroddiad am 1937
29. Adroddiad am 1940
30. Adroddiad am 1941
31. Adroddiad am 1942
32. Adroddiad am 1943
33. Adroddiad am 1944
34. Adroddiad am 1945
35. Adroddiad am 1946
36. Adroddiad am 1947
37. Adroddiad am 1948
38. Adroddiad am 1949
39. Adroddiad am 1950
40. Adroddiad am 1952
41. Adroddiad am 1953
42. Adroddiad am 1954
43. Adroddiad am 1955
44. Adroddiad am 1956
45. Adroddiad am 1957
46. Adroddiad am 1958
47. Adroddiad am 1962
48. Adroddiad am 1963
49. Adroddiad am 1964
50. Adroddiad am 1965
51. Adroddiad am 1968
52. Adroddiad am 1973


53-55. Eglwys Rehoboth, Taliesin

53. Adroddiad am 1949
54. Adroddiad am 1951 a 1952
55. Adroddiad am 1954


56-60. Rhydfendigaid

56. Adroddiad am 1947
57. Adroddiad am 1949
58. Adroddiad am 1950
59. Adroddiad am 1951
60. Adroddiad am 1962


D. Programmes of eisteddfodau etc.

1. Eisteddfod gadeiriol, Carmel, Llanilar
24 March 1989

2 Eisteddfod gadeiriol, Neuadd y Penrhyn, Penrhyncoch
22 April 1989

3. Eisteddfod gadeiriol, Neuadd y Penrhyn, Penrhyncoch
28 April 1990

4. Eisteddfod flynyddol, Ponterwyd
17 August 1990

5. Eisteddfodau teulu James Pantyfedwen, Pontrhydf endigaid
3 June 1968

6. Eisteddfodau teulu James Pantyfedwen, Pontrhydf endigaid
24-27 May 1985

7. Eisteddfod gadeiriol Gwyl Ddewi, Swyddffynnon
27 February 1987

8. Eisteddfod gadeiriol Gwyl Ddewi, Swyddffynnon
26 February 1988

9. Eisteddfod gadeiriol Gwyl Ddewi, Swyddffynnon
24 February 1989

10. Eisteddfod gadeiriol Gwyl Ddewi, Swyddffynnon
2 March 1990

11. Rhaglen y corau mawr , gwyl gerddorol Ceredigion, Neuadd y Coleg, Aberystwyth

12. 'A collection of Welsh hymns and tunes for use ... by Cor y Castell
Summer 1930


E. Miscellaneous reports and pamphlets

1. Adroddiad pwyllgor y coleg coffa, Aberystwyth
1981-1982

2. Adroddiad pwyllgor y coleg coffa, Aberystwyth
1983-1984

3. Cymdeithas Amaethwyr Ceredigion Cyfyngedig/Cardigan Farmers Ltd. Annual report and financial statement
Year ended 30 September 1985

4. 'Military Aspects of Roman Wales' by F. Haverfield, from Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1908-9, London
1910

5. The College Library, 1872-1976 by T. G. Lloyd The University College of Wales, Aberystwyth
1977

6. Holy Trinity Church, The First One Hundred Years, 1886-1986 by Janet Jones
1986

7. Strata Florida Abbey, Abaty Ystrad Fflur, Anon, Llanerch
1989

Acc.2915

F. Various printed booklets, programmes and reports

1. Rhaglenni Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid

2. O Fedel Pantyfedwen: Cyfansoddiadau Llenyddol Buddugol

3. Programmes Eisteddfod Rhys Thomas James (Pantyfedwen), Llanbedr Pont Steffan

4. Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru (Aberystwyth)
1992

5. Rhaglen/Programme: The Sixty First Welsh National Cymanfa Ganu, Kansas City, Missouri
3-6 September 1992

6. Aberystwyth and District Citizens' Advice Bureau Annual Report
1991-1992

7. 2 pamphlets by Gwyn A. Williams: Gwerinaeth y Siluriaid/The Silurian Republic and Heddwch a Grym: Henry Richard, Radical i'n hamser ni/Peace and Power: Henry Richard, A Radical for our time

8. Bws Dyfed timetables

9. Coleg Ceredigion Prospectus
1991-1992

10. College of Librarianship Wales postgraduate prospectus
1981

11. Cwysi Ceredigion
1993

12. Programme: Grand Celebrity Concert in aid of refurbishing the Cardigan Secondary School grand piano. Recital by Margaret Price CBE.

13. Capel Tabernacl, Aberystwyth-Adroddiad am 1992 a Llawlyfr am 1993

14. Adroddiadau etc. Capel Seilo/Siloh, Aberystwyth

15. Adroddiadau Capel Mair, Aberteifi

16. Adroddiadau Eglwys Gynulleiddfaol Y Tabernacl Cymreig, King's Cross, Llundain

17. Adroddiadau Eglwys Gymreig Annibynnol Harrow

18. Adroddiadau Capel MC Pontrhydfendigaid

19. Adroddiadau Eglwys Annibynnol Nanternis

20. Adroddiad Eglwys Annibynnol Tabernacl Woolton Rd Lerpwl
1972

21. Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Henaduriaeth Liverpool: Ystadegau
1972

22. Welsh Independents College Annual Report
1992-1993
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu