Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/500: The Phillips family archive: the papers of Mattie Phillips.


Acc.1308

Ref: ADX/500

Reference: [GB 0212] ADX/500
Title: Archif teulu Phillips, Min Hafan: papurau Mattie Phillips / The Phillips family archive: the papers of Mattie Phillips.
Date(s): 1894-1975
Level: Fonds
Extent: 0.13m3

Hanes Bywgraffiadol
Cafwyd y wybodaeth a ganlyn trwy garedigrwydd Mr Gareth Wyn Jones, wyr David Phillips

Roedd y teulu Phillips yn siaradwyr Cymraeg ac yn byw ym Min Hafan, Rhes Rheidol, Aberystwyth. Roeddynt yn aelodau o Gapel y Bedyddwyr ac yn cymryd rhan eiddgar mewn eisteddfodau.

Ganed Miss Mattie Phillips BA, merch David Phillips (gweler isod) ar 10 Ionawr, 1908, yng Nglyn-nedd a bu farw ar 16 Mawrth, 2001, yn Aberystwyth. Fe astudiodd yn Aberystwyth a bu’n athrawes mewn nifer o ysgolion - yn y Trallwng, y Drenewydd, Machynlleth, Llandysul a chwpl o rai eraill ymhellach i ffwrdd. Ni wnaeth hi briodi. Ar ryw adeg rhwng 1950 a 1970, fe newidiodd ei henw i Martha Phillips.

Mae’r casgliadau’n cynnwys papurau a gasglwyd ac a grëwyd neu’u cadw gan Mattie Phillips a fu’n yn byw ym Min Hafan tan ddiwedd ei hoes. Maent yn dyddio yn bennaf o 40au, 50au a 60au’r ganrif ddiwethaf ond mae yna ddeunydd hyn a mwy diweddar ar gael hefyd. Dyma aelodau eraill y teulu:

David Phillips (ganed 24 Tachwedd 1873 yng Nglyn-nedd a bu farw ar 24 Tachwedd, 1966, yn Aberystwyth) " gweithiai ar y rheilffordd i’r GWR. Fe’i hadnabyddir hefyd fel bardd â’r enw Dewi o'r Glyn.
Gwenllian Rees (ganed ar 6 Hydref, 1877, yn Rhigos, a bu farw ar 24 Chwefror, 1949, yn Aberystwyth) - gwraig David (uchod). Gwnaethant briodi ar 8 Ionawr, 1902.

Yn ychwanegol i Mattie, roedd ganddynt dri phlentyn arall:

Thomas Morgan Phillips (11 Ebrill 1904 - 23 Awst 1985). Ei wraig oedd Megan Griffiths. Fel ei dad, bu’n gweithio fel gyrrwr trên.

John Rowland Emrys Phillips (4 Hydref 1909 - 4 Ebrill 1988). Ei wraig oedd Mair Jones. Roedd yn ddarlithydd Economeg yn CPC.

Betty Myfanwy Phillips (ganed 25 Hydref 1913, Llansawel - 16 Mawrth 2005, Llundain). Priododd ag OG Jones.

Biographical History
With information kindly supplied by Mr. Gareth Wyn Jones, grandson of David Phillips

The Welsh-speaking Phillips family lived at Min Hafan, Rheidol Terrace, Aberystwyth. They were members of the Baptist Church and participated actively in eisteddfodau.
Miss Mattie Phillips B. A., daughter of David Phillips (see below) was born on 10 January 1908 in Glynneath and died 16 March 2001 in Aberystwyth. She studied in Aberystwyth and was subsequently a teacher in a number of schools: Welshpool, Newtown, Machynlleth, Llandysul, and a couple of others further afield. She did not marry. Some time between 1950 and 1970 she changed her name to Martha Phillips.

The collections consists of papers collected, created or retained by Mattie Phillips who lived at Min Hafan unitl her death. They date mostly from the 1940s, 50s and 60s, but there is both older and more recent material. Other family members were:

David Phillips (b. 24 November 1873 in Glynneath, d. 24 November 1966 in Aberystwyth) was a GWR railwayman. He was also known as Dewi o'r Glyn, poet.
Gwenllian Rees (b. 6 October 1877 in Rhigos, d. 24 February 1949 in Aberystwyth), wife of David (above). They married on 8 January 1902.

In addition to Mattie, they had three other children:

Thomas Morgan Phillips (11 April 1904 - 23 August 1985). His wife was Megan Griffiths. Like his father, he worked as a train driver

John Rowland Emrys Phillips (4 October 1909 - 4 April 1988). His wife was Mair Jones. He was an Economics lecturer at UCW Aberystwyth

Betty Myfanwy Phillips (b. 25 Hydref 1913, Llansawel - 16 Mawrth 2005, London). She married O.G. Jones.

Scope and Content:
Box 1: Magazines

1/1. Keezle Wacka: The Rag Magazine of the University College Aberystwyth. Vol. LXVII, No. 76, February 1947. [2 copies].

1/2. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/2/1. Vol. L, no. 1 Michaelmas term 1927
1/2/2. Vol. L, no. 2 Lent term 1928
1/2/3. Vol. L, no. 3 October 1928 (Fiftieth Anniversary Number)

1/3. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/3/1. Vol. LIV, no. 1 Michaelmas term 1931
1/3/2. Vol. LIV, no. 2 Lent term 1932

1/4. The Dragon (Y Ddraig): The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/4/1. Vol. LVIII, no. 1 Michaelmas term 1935
1/4/2. Vol. LVIII, no. 2 Lent term 1936
1/4/3. Vol. LVIII, no. 3 Summer term 1936

1/5. The Dragon (Y Ddraig): The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/5/1. Vol. LIX, no. 1 Michaelmas term 1936
1/5/2. Vol. LIX, no. 2 Lent term 1937
1/5/3. Vol. LIX, no. 3 Summer Term 1937

1/6. The Dragon (Y Ddraig): The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/6/1. Vol. LX, no. 1 Michaelmas term 1937
1/6/2. Vol. LX, no. 2 Lent term 1938
1/6/3. Vol. LX, no. 3 Summer Term 1938

1/7. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/7/1. Vol. LXI, no. 1 Michaelmas term 1938
1/7/2. Vol. LXI, no. 2 Lent term 1939
1/7/3. Vol. LXI, no. 3 Summer term 1939

1/8. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/8/1. Vol. LXII, no. 1 Michaelmas term 1939
1/8/2. Vol. LXII, no. 2 Lent term 1940
1/8/3. Vol. LXII, no. 3 Easter term 1940

1/9. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/9/1. Vol. LXIII, no. 2 Lent term 1941
1/9/2. Vol. LXIII, no. 3 Summer term 1941 [2 copies]

1/10. The Dragon: The Magazine of the University College of Wales, Aberystwyth.
1/10/1. Vol. LXXIV, no. 1 Michaelmas term 1951
1/10/2. Vol. LXXIV, no. 2 Easter term 1952


Box 2

2/1. University of Wales - the Calendar for the Academic Year 1952-1953

2/2. Bundle of University College of Wales, Aberystwyth Old Students Association annuals.
2/2/1. The Annual, March 1937
2/2/2. The Annual, February 1953
2/2/3. The Annual 1959
2/2/4. The Annual 1961
2/2/5. The Annual 1965
2/2/6. The Annual 1966
2/2/7. The Annual 1968

2/3. Bundle of University College of Wales, Aberystwyth News Letters.
2/3/1. News Letter 1965
2/3/2. News Letter 1966

2/4. Dock Leaves, Winter 1955

2/5. Leaflet concerning open days at Pantycelyn Hall of Residence, University College of Wales, Aberystwyth on 12-14 July 1969

2/6. Address to the Court of Governors of UCW Aberystwyth by Principal Sir Goronwy Daniel on 29 October 1969. Also contains a typed list of the Court of Governors.

2/7. Ethics paper, part of examination papers for the degree in Philosophy and in Philosophy with International Politics. UCW Aberystwyth
1962.

2/8. UCW Aberystwyth Students' Representative Council. Programme for a Michaelmas Soirée
4 November 1927

2/9. CPC Aberystwyth, Y Gymdeithas Geltaidd. Rhaglen [programme] ar gyfer Noson Lawen Cymry'r Coleg.
February 1928

2/10. Small bundle of programmes of The Dramatics Society of UCW Aberystwyth
2/10/1. Programme for a performance of Othello by Wm. Shakespeare.
n.d.
2/10/2. Programme for a performance of Six Characters in Search of an Author by Luigi Pirandello.
November 1954

2/11. UCW Aberystwyth, The English Society programmes. Bundle.
2/11/1. Programme for a performance of Juno and the Paycock by Seán O'Casey. Part of the 75th anniversary celebrations
October 1947.
2/11/2. Programme for a performance of She Stoops to Conquer, or the Mistakes of a Night by Oliver Goldsmith.
March 1955.

2/12. The New Twilight of the Gods: an Inaugural Lecture delivered for the Session 1931-1932 at the University College of Wales, Aberystwyth, 21 October 1931, by The Very Rev. W. R. Inge. Longmans, Green and Co.
1932.

2/13. Bundle of material pertaining to the Ardwyn school, Aberystwyth.
2/13/1. Ardwynian: Aberystwyth County School magazine Vol. XVI no. 9, July 1927
2/13/2. Ardwyn Grammar School, Aberystwyth annual Vol. II, no. 6, 1961-62

2/14. Ysgol Sir Uwchradd Llanbedr Pont Steffan (Lampeter County Secondary School):Y Bont [school magazine] Cyf./vol. I, rhif/no. 1, Haf/Summer 1947

2/15. Bundle of material pertaining to the Llandysul County School
2/15/1. Programme for the Tenth Annual Athletic Sports
June 1947
2/15/2. Programme for the Eleventh Annual Athletic Sports
June 1948.
2/15/3. Programme for the Annual Distribution of Prizes and Terminal Concert
December 1946
2/15/4. Programme for the Annual Distribution of Prizes and Terminal Concert
December 1947
2/15/5. Order of service for the unveiling of War Memorial Tablet 1914-18 and 1939-45
June 1949
2/15/6. Yr Adastra [school magazine], no. 15, Christmas Term 1947.

2/16. Montgomeryshire Education Committee bulletins. Bundle
2/16/1. Bulletin no. 11, 1961
2/16/2. Bulletin no. 17, 1961

2/17. Bundle of material pertaining to Machynlleth County School (or Machynlleth Grammar School)
2/17/1. Annual Athletic Sports programme, 1950
2/17/2. Annual Athletic Sports programme, 1951
2/17/3. Annual Athletic Sports programme, 1954
2/17/4. Annual Athletic Sports programme, 1955
2/17/5. Annual Athletic Sports programme, 1956
2/17/6. Annual Athletic Sports programme, 1957 (4 copies)
2/17/7. Speech Day programme, 1949 (2 copies)
2/17/8. Speech Day programme, 1950 (2 copies, 1 incomplete)
2/17/9. Annual Speech Day and Prize Distribution programme, 1953 (5 copies)
2/17/10. Annual Prize Distribution and Open Day programme, 1954
2/17/11. Prize Distribution in the School Hall programme, 1955 (6 copies)
2/17/12. Annual Speech Day and Prize Distribution programme, 1961
2/17/13. The School Dramatic Society: programme for a performance of The Winslow Boy by Terence Rattigan, 1950 (2 copies)
2/17/14. Rhaglen [programme] ar gyfer perfformiad o Nan o Lan Hafren gan John Masefield, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Bernard Davies. 1955 (3 copies)
2/17/15. Fifth Annual Eisteddfod programme, 1950

2/18. Bundle of material pertaining to Newtown Boys' High School/Newtown High School
2/18/1. Programme for a production of Macbeth by Wm. Shakespeare. 1961
2/18/2. Programme for a production of Noah by Andre Obey. Thurs., Fri., Sat., March 31st, April 1st and 2nd, no year given.
2/18/2. Programme of a Concert, with School Choir, Orchestra and Junior Folk Dancers. 1966

2/19. Welshpool Girls' County School magazine, vol. I no. 4, Spring Term, 1932

2/20. Bundle of Fishguard County School magazines.
2/20/1. Omnia [school magazine] no. 2, July 1947
2/20/2. Omnia [school magazine] no. 3, July 1948

2/21. Bundle of 6 items relating to Saltash (Cornwall) and its County School, 1937, 1945 and 1946.

2/22. Bundle of 7 items (2 duplicated) relating to Bilston (S. Staffs) and the Bilston Boys' Central School, 1937, 1943-45.

2/23. World Radio Message of the Youth of Wales, Goodwill Day " 18 May 1957. Pamphlet, 19 pp. Loose insert (4 pp.) with the story of the Goodwill Message and its founder, Gwilym Davies.

2/24. Bundle of BBC Welsh Home Service material - BBC broadcasts to schools (pamphlets accompanying the broadcasts)
2/24/1. Wales through the Ages: a series of weekly broadcast talks on the history of Wales, 14 October 1958-24 March 1959 (list and programming schedule)
2/24/2. Tracing History Backwards. Summer Term 1936
2/24/3. The Historical Geography of Wales. Autumn, Spring, and Summer Terms, 1938-39
2/24/4. The Story of Wales. Autumn Term 1960
2/24/5. Hanes Cymru. 1960-61

2/25. UCW Aberystwyth, Faculty of Education: Bulletin no. 9, Feb. 1962: Teaching English in Wales

2/26. Pwyllgor Addysg Ceredigion/Pwyllgor Llyfrau Cymraeg: Cystadleuthau Llyfrau Cymraeg 1958 [taflen wybodaeth/information leaflet]

2/27. The Cultural Value of Handicraft, by P. B. Ballard. Dryad leaflet no. 1, Dryad Press, Leicester. n.d.

2/28. Tea and Tea-making: a handbook for the Domestic Science Teacher. Issued by the Tea Bureau. 24 pp. n.d.

2/29. Britain's Story told in pictures [a pictorial resource for teaching history]. 64 pp. Pub. by Thos. Hope and Sankey-Hudson Ltd, Manchester. n.d.

2/30. Bundle of 7 items containing miscellaneous book catalogues (mostly educational) and a page from Teachers World and Schoolmistress, 7 April 1943.

2/31. Bundle of Welsh Joint Education Committee examination papers, various subjects, GCE, O and A level, mostly 1950s and 1960s and a Welsh Joint Education Committee list of successful GCE examination candidates, Autumn 1955. 21 items incl. duplicates.

2/32. Y Gymraeg mewn Addysg a Bywyd [a report into the Welsh language in education], HMSO 1927

2/33. Bundle of National Union of Teachers material.
2/33/1, Member's Handbook 1967-68
2/33/2. Member's Handbook 1969-70
2/33/3. Higher Education Journal, vol. IX no. 1, Spring Term 1953


Box 3

3/1. Meirionnydd [barddoniaeth/poetry] gan T. E. Nicholas, Gwasg Gomer, Llandysul 1950

3/2. Decimal Currency: Expression of Amounts in printing, writing and in speech. Information leaflet by the Decimal Currency Board, HMSO 1968

3/3. Material relating to driving (bundle)
3/3/1. Rheolau'r Ffordd Fawr [The Highway Code] HMSO 1954
3/3/2. Learn the new traffic signs [leaflet]. School timetable and calendar 1965-66 on reverse.
3/3/3. Newspaper cutting: Teaching to Drive, by a Woman Instructor. n.d.
3/3/4. Austin A40 Driver's Handbook. August 1959

3/4. How to Use a Bank. Information book published by Lloyds Bank Ltd. n.d., but c.1925.

3/5. Plain & Ornamental Lettering, a copy-book published by Blackie & Son Ltd., Glasgow. n.d.

3/6. A Story to Tell of the Royal and Merchant Navies. A fundraising miscellany published by Plymouth Royal and Merchant Navies Appeal Committee. n.d.

3/7. Heath & Heather Book of Herbs. Eighth edition, 1929. Front cover missing.

3/8. Harp Bible Study Centre: Self Quiz: a set of 12 postcards (complete). Addressed to Mrs Phillips, 8 Alexander St, Penrhuwtyn, Neath. Stamp date 1925.

3/9. A Students' Hymnal/Emynau'r Myfyrwyr. OUP 1948

3/10. Myfyrion Min yr Hwyr: Cyfrol o Bregethau Cymraeg [Welsh sermons], gan Canon Silas Evans, Swansea 1949

3/11. Rhaglenni cymanfoedd cerddorol a chanu y Bedyddwyr a'r Annibynwyr yn ardal Ceredigion a Chaerfyrddin (programmes of Baptist and Independent singing festivals in Cardiganshire and Carmarthenshire
3/11/1. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Gogledd Ceredigion, Bethel, Aberystwyth 11 May 1927
3/11/2. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Gogledd Ceredigion, Bethel, Aberystwyth 9 May 1928
3/11/3. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Gogledd Ceredigion, Bethel, Aberystwyth 8 May 1929 [front cover detached, back cover missing]
3/11/4. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Gogledd Ceredigion, Bethel, Aberystwyth 13 May 1931
3/11/5. Cymanfa Gerddorol Annibynwyr Gogledd Ceredigion, Capel Baker St., Aberystwyth 1 May 1929
3/11/6. Cymanfa Caerfyrddin a Cheredigion 1957: Adroddiadau'r Pwyllgorau
3/11/7. Cymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion, Calfaria, Hendy, 11, 12, 13 June 1957
3/11/8. Cymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion, Moreia, Llanelli, 9, 10, 11 June 1964
3/11/9. Cymanfaoedd Canu: eglwysi perthynol i Gymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion, rhaglen 1972
3/11/10. Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy: Adroddiad o weithrediadau'r gynhadledd flynyddol yn Hermon, Abergwaun, 22-25 July 1946

3/12. Rhaglenni cymanfoedd cerddorol a chanu y Bedyddwyr a'r Annibynwyr yn ardaloedd eraill (programmes of Baptist and Independent singing festivals in other districts)
3/12/1. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Cymreig Briton Ferry, Capel Rehoboth, Briton Ferry, Llun y Pasc [sic] 5 April 1920
3/12/2. Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr Cymreig Briton Ferry, Capel Rehoboth, Briton Ferry, Llun y Pasc [sic] 13 April 1925
3/12/3. Cymanfa Gerddorol Undebol Dyffryn Nedd, 7 January 1901

3/13. Bundle of festival programmes.
3/13/1. Gwyl Gerddorol Ceredigion [the Cardiganshire Musical Festival], 25 June 1926 [music]
3/13/2. Gwyl Gerddorol Ceredigion [the Cardiganshire Musical Festival], 15 May 1929 [programme]
3/13/3. Gwyl Gerddorol Ceredigion [the Cardiganshire Musical Festival], 15 May 1929 [music]

3/14. Bundle of choral music
3/14/1. Last Night at Bethany: cantata by J. Bennett and C. Lee Williams
3/14/2. The Christmas Oratorio by J. S. Bach
3/14/3. Dydd a Nos: cantata for children's voices, by D. de Lloyd
3/14/4. Cyfod Uchel Lef!: anthem by E. Edwards and D. J. de Lloyd
3/14/5. Llusern y Cristion: anthem by Tom Davies
3/14/6. A Collection of Old Welsh Hymns & Tunes for use at the Sunday Evening Concerts by Cor y Castell
3/14/7. A Collection of Welsh Hymns & Tunes for use on Sunday Evenings and Festivals by Cor y Castell

3/15. Seren Cymru, cyf. LXXXXIV, rhif 4965. Dydd Gwener, 18 September 1953

3/16. Part of unidentified children's book, c.1930


Box 4

4/1. The Housewife's Annual, vol. 1. 1940s or early 1950s

4/2. Vogue's Book of Smart Dressmaking, Condé Nast Publications, 1940s

4/3. Liberty of London: catalogue. 1960s

4/4. The Original Housewife no. 4: Christmas Number, 1929. Loose material inserted: a colour-printed game board; a colour 'Sunny Jim rag doll' advertisement/order form; 4 'Free Real Silk Stockings' coupons.

4/5. Do-It-Yourself Home Decorating the Easy Way: a 'Home' gift book. 1950s.

4/6. Embroidery Stitches, by Iris Hills and Joan Whayman. Needlework Development Series No. 3

4/7. Needlework Development Series bulletins
4/7/1. And so to Sew: Applying Zip Fasteners. Bulletin 19A.
4/7/2. And so to Embroider: Entertaining. Bulletin 19B.

4/8. Vogue: 15 September 1963. Vol. 120, no. 12

4/9. A Manual of Plain Needlework, by Mrs E. Griffith. OUP, revised edition, 1947 printing

4/10. Pattern Making and Cutting Out, by Mrs E. Griffith. OUP, 1946 printing

4/11. Animals, vol. I no. 7, 19 February 1963

4/12. A folder of miscellaneous newspaper cuttings, local and national

4/13. A folder of miscellaneous dressmaking patterns and notes

4/14. Bundle of recipes: leaflets and cuttings


Box 5

5/1. Large envelope labelled 'Beauty'. Contains booklets, leaflets, and press cuttings relating to nutrition, health, and beauty. 37 items.

5/2. Slim for Health Recipes, BBC Television programme tie-in booklet, April 1959

5/3. Ministry of Food materials, 1940s (bundle)
5/3/1. Leaflet. no. 1: Green Vegetables
5/3/2. Leaflet no. 20: How to Boil, Stew, Steam (2 copies)
5/3/3. Leaflet. no. 33: Suggestions for Breakfast
5/3/4. Leaflet: Cooking White Fish. 1948
5/3/5. Leaflet: Ministry of Food Cookery Calendar, February/March 1952
5/3/6. Booklet: How to Feed Young Children
5/3/7. Joint MoF/MAF leaflet no. 1: Pickling and Drying
5/3/8. Joint MoF/MAF leaflet no. 2: Fruit Bottling (2 copies)

5/4. Good Housekeeping publications (bundle)
5/4/1. Good Housekeeping's Salads & Hors d' oeuvre, 1949
5/4/2. Good Housekeeping's Cake Decorating, 1950
5/4/3. Good Housekeeping's Home Preserving, 1953
5/4/4. Good Housekeeping's Soups, Sauces, and Savouries, 1956
5/4/5. Good Housekeeping's Continental Cookery, 1957
5/4/6. Good Housekeeping's Grill Cookery, 1957
5/4/7. Good Housekeeping's Eat and Keep Slim, 1959
5/4/8. 57 Ways of Summer Eating with Heinz. 1950s

5/5. Better Washdays, published by Thomas Hedley & Co, (subsequently Procter & Gamble), early 1960s

5/6. Leaflet: Operating instructions for a Ferguson television set, model 3626

5/7. Ost på mange måter: a booklet of recipes in Norwegian, Oslo 1954


5/8. I Pass This on to You recipe leaflets, published by the Women's Gas Federation (bundle)
5/8/1. Series 34, no. 6: On Autumn Evenings
5/8/2. Series 35, no. 2: Talking Turkey
5/8/3. Series 35, no. 3: For Festive Occasions
5/8/4. Series 35, no. 4: January Journey (2 copies)
5/8/5. Series 35, no. 5: Ideas for Tea (3 copies)
5/8/6. Series 36, no. 3: Fireside Snacks and Savouries (2 copies)
5/8/7. Series 36, no. 4: Hit Parade! (3 copies)
5/8/8. Series 37, no. 3: Cold Cooking with your Gas Fridge (2 copies)
5/8/9. Series 37, no. 4: Just Dial Mealtime! (6 copies)
5/8/10. Series 37, no. 6: Chairman in a Hurry (2 copies)
5/8/11. Series 38, no. 1: Better Breakfasts
5/8/12. Series 38, no. 2: Party Sweets
5/8/13. Series 38, no. 3: United Notions on Gas Cookery (2 copies)
5/8/14. Series 38, no. 4: Television Tit-bits (2 copies)
5/8/15. Series 38, no. 5: Coffee Any Time of Day (2 copies)
5/8/16. Series 39, no. 1: Be Economical, Serve Eggs in the Spring (2 copies)

5/9. What's Cooking? leaflets and booklet, issued by the Gas Council. 1950s (bundle)
5/9/1. No. 5, Jan-Feb 1950
5/9/2. No. 2, series 12 (8 copies)
5/9/3. No. 3, series 12
5/9/4. No. 4, series 12 (3 copies)
5/9/5. No. 5, series 12
5/9/6. No. 6, series 12 (2 copies)
5/9/7. No. 2, series 13 (2 copies)
5/9/8. No. 3, series 13 (2 copies)
5/9/9. No. 4, series 13 (4 copies)
5/9/10. No. 5, series 13 (2 copies)
5/9/11. No. 6, series 13 (2 copies)
5/9/12. No. 1, series 14 (3 copies)
5/9/13. No. 4, series 17
5/9/14. Food from the Fridge (booklet)

5/10. Home-Lover's Calendar 1960

5/11. Home-Lover's Calendar 1964

5/12. How to Ice a Cake, by Anne Anson. 10th edition. 1940s.

5/13. The Reliable Cookbook, by Nellie Fisher. Publ. by Sydney V. Galloway, Aberystwyth. n.d.

5/14. Yeast Cookery, publ. by National Federation of Women's Institutes, 1952

5/15. Bundle of material supplied with household appliances: instructions and recipe booklets.
5/15/1. Leaflet advertising the Empire Aristocrat portable typewriter
5/15/2. Recipe leaflet supplied with a Jackson electric cooker
5/15/3. Recipe leaflet: Cooking is a pleasure now with my B.N.E. Britannia electric cooker
5/15/4. Recipe leaflet: The Secret of Girdle baking: 'The Elizabeth McKellar Girdle' (2 copies)
5/15/5. How to use your Gas Washing Machine (leaflet)
5/15/6. New Recipes for your New World Gas Cooker
5/15/7. A Jackson Electric Cooker information and recipe booklet
5/15/8. How to use your Gas Oven (leaflet)
5/15/9. Common Sense Use and Care of your Cooker (booklet)
5/15/10. Pyrex Christmas Book (advertising leaflet and recipes)

5/16. 120 Good Family Recipes. Booklet of recipes for use with a gas cooker.

5/17. Bundle of food-product promoting and food and nutrition related leaflets and booklets.
5/17/1. The Luxury Touch with Nestlé’s Milk: Six exciting delicious recipes
5/17/2. Recipes for using Allinson Dried Baking yeast
5/17/3. Super-sifted McDougall’s Christmas Recipe Book
5/17/4. Secret of the Sunshine in 40,000,000 smiles: Ruth Morgan’s Recipes
5/17/5. Homely Recipes made possible with- Lyons Flavours & Colours
5/17/6. Quaker Summer Recipes
5/17/7. Vecon Vegetable Concentrate: Health Builder for the Modern Age
5/17/8. Smörrebröd (food products list - leaflet)
5/17/9. Cook with Knorr
5/17/10. The Famous Seven Day Milk Diet: safest, easiest way to slim (2 copies)
5/17/11. The Way you Cook your Fish
5/17/12. What’s Sauce for the Fish
5/17/13. How to oven fry Fish and keep the kitchen fresh
5/17/14. It’s easy to slim by controlling your total intake of calories
5/17/15. Here’s Health! through Cider Vinegar by Appleford
5/17/16. Health Store Catalogue and Shopping Guide. Published by The Rylands Health Centre, 28 Chalybeate Street, Aberystwyth, Cardiganshire

5/18. Heinz Home Cookery Service: Notes for Teachers. Three sets of notes and three Work Cards.

5/19. Recipes: cuttings and hand-written material. 28 items (envelope)

5/20. Cooking with a pinta recipe leaflets, issued by the National Milk Publicity Council Inc.
5/20/1. Milk Puddings (2 copies)
5/20/2. Custards and Puddings made with Eggs and Milk (2 copies)
5/20/3. Jellies and Creams (2 copies)
5/20/4. Cold Milk Drinks (2 copies)
5/20/5. Batters (2 copies)

5/21. Milk Recipes leaflets compiled by the Good Housekeeping Institute
5/21/1. No. 12: Batter Ways (2 copies)
5/21/2. No. 13: Savoury Dishes made with Milk add spice to life! (2 copies)
5/21/3. No. 14: Pleasing Puddings, Delicious Drinks (2 copies)
5/21/4. Have you forgotten how Cream can transform your cooking? (3 copies)

5/22. Folder of dressmaking patterns from Simplicity Patterns Ltd. Inside an envelope addressed to Machynlleth County School.

5/23. Material relating to needlework, published by the Needlework Development Scheme.
5/23/1. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin1b
5/23/2. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 2b
5/23/3. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 3b
5/23/4. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 4b
5/23/5. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 5b
5/23/6. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 6b
5/23/7. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 7b
5/23/8. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 8b
5/23/9. And So To Sew: Embroidery Section, bulletin 9b
5/23/10. Needlework Development Scheme: an Account of its Origins and Aims. 2nd edition, 1951
5/23/11. Experiment in Embroidery Design. 1940s-1950s

5/24. A reply from Ideal Home Magazine's Decorations Consultant to a query by Miss M. Phillips regarding the design of her kitchen. Also contains a hand-drawn plan of said kitchen. 4 sheets of paper.

5/25. Réalités femina-illustration [magazine]. No. 76, March 1957

5/26. Envelope of miscellaneous press cuttings. 4 items.

5/27. Tomorrow: a Magazine for Young Parents and Teenagers. Vol. 2, no. 3. c.1963


Box 6

6/1. Bundle of material relating to railways and railway workers
6/1/1. Facts and Figures about British Railways: 1958 staff edition
6/1/2. Grand Trunk Railway System, Motive Power Dept.: Schedule for Firemen, in effect 1 November 1 1910
6/1/3. Grand Trunk Railway System, Motive Power Dept.: Schedule for Firemen, in effect 1 June 1912 to 1 June 1915
6/1/4. Great Western Railway Savings Bank: Rules and Regulations, as amended 1904, 1907, 1915, 1919, 1921
6/1/5. National Insurance (Industrial Injuries) Act, 1946. Published by ASLEF, October 1948
6/1/6. GWR 'Timebook' (workers' attendance record), partially filled in. Starts 1 October 1882
6/1/7. GWR 'Timebook' (workers' attendance record), partially filled in. Starts 7 July 1883
6/1/8. Letter (in envelope) dated 18 December 1935, from ASLEF to Mr. D. Phillips, Min Hafan, Aberystwyth, concerning his National Health Insurance contributions.
6/1/9. Exercise book containing 'Hanes y GWR' and 'Rhamant Trawsfudiant, yn arbennig mewn cysylltiad a'r GWR' (manuscript)

6/2. Mid Wales '67: The Mid-Wales Industrial Development Association 10th Annual Report

6/3. A Place in the Sun! Progressive Tours 1957 Holidays [travel agent's brochure, mostly holidays in the Eastern Bloc countries]. Three loose inserts within brochure. In a brown envelope addressed to Miss M. Phillips.

6/4. This is the Only Way, by Francis Williams. A leaflet extolling the virtues of socialism, published by the Labour Party. 1930s.

6/5. The Operation of the Marketing Scheme in Wales, 1936-37, by J. R. E. Phillips, of UCW Aberystwyth. Reprinted from The Welsh Journal of Agriculture, vol. XIV, 1938.

6/6. Wales 1958: British Empire and Commonwealth Games/Festival of Wales. 'A booklet for visitors', published by Barclays Bank.

6/7. Theatre and concert programmes, all from outside of Wales (Plymouth, Bristol, London, et al.). 14 items in an envelope.

6/8. Bundle of material pertaining to British royalty
6/8/1. Part of an approx. 20 pp. long pamphlet entitled The Investiture of the Prince of Wales. No cover, starts p. 3. Refers to Edward, prince of Wales, invested 13 July 1911.
6/8/2. His Majesty's Silver Jubilee, 1910-1935. 6 May 1935 - Official Programme [of the celebrations in Plymouth]. Published by the City of Plymouth.
6/8/3. [Programme of] The Coronation Visit to Flintshire of Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness the Duke of Edinburgh, Friday, 10 July 1953.
6/8/4. [Programme of] The Installation of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh KG, KT as Chancellor, 16 June, 1967 [as chancellor of the newly-founded University of Salford]. Also 2 pages of typed information regarding a teaching course at Salford, with a reply card.
6/8/5. [Programme of] The Investiture of HRH The Prince of Wales KG as Prince of Wales and Earl of Chester by HM the Queen. Caernarvon Castle, 1 July 1969.

6/9. Rhaglenni eisteddfodau (eisteddfod programmes)
6/9/1. The Lore of the People: Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Dwyieithog/bilingual. Cyhoeddwyd gan y Blaid Gomiwnyddol/published by the Communist Party. Signed by J. R. E. Phillips.
6/9/2. Rhaglen Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol, 4 October 1975, Llanarth, Ceredigion
6/9/3. Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Aberafan a'r Cylch. 1 August 1966. Rhestr Testunau.

6/10. Exhibition catalogues/programmes. Bundle.
6/10/1. Our Heritage/Ein Treftadaeth: Exhibition of the Cardiganshire Countryside, 28-30 July 1970 [in the (now Old) Welsh School, Alexandra Rd., Aberystwyth]
6/10/2. [Programme of] An Exhibition of sixty pictures from the Royal, Gregynog, and Dulwich collections [at the National Library of Wales, Aberystwyth]. 1945.
6/10/3. Wolverhampton Society of Artists: Catalogue of the 1944 exhibition.
6/10/4. Cardiganshire Art Society Tenth Annual Exhibition 1972 [catalogue/programme]

6/11. Football Association of Wales: Amateur International Wales v. England, Park Ave., Aberystwyth, 20 November 1965.[programme]

6/12. Auction catalogue of the estate of Miss E M Smith, held at Ffosrhydygaled, Chancery, Aberystwyth, 15 and 16 November 1967.

6/13. Programme for an Annual Celebrity Concert at Maengwyn Welsh Presbyterian Church, Machynlleth, 30 September 1953

6/14. St. Peter's Church, Bristol: Monthly Calendar, September 1940


Box 7

Manuscript material

7/1. School mark books. Unidentified school (in Wales; possibly Machynlleth?). Both dated c.1972.
7/1/1. Book 1
7/1/2. Book 2

7/2. Llyfr cofnodion [minute book] Cymdeithas y Chwiorydd Bethel 1979-1980.

7/3. Hand-written books of recipes. Writer - Mattie Phillips. Both contain some loose pages and press cuttings
7/3/1. Book 1
7/3/2. Book 2

7/4. A homework book of Mattie Phillips, form Vc. Contains poems in both Welsh and English.

7/5. School exercise book, dated September 1944. Contains notes on the wireless, town planning and miscellaneous other subjects.

7/6. A book of history lecture notes (UCW Aberystwyth), belonging to W. E. Ellis, of Chateau, Ropewalk Hill, Aberystwyth.

7/7. A book of lecture notes on the geography of Europe, belonging to J. R. E. Phillips. 1932.

7/8. 'The "New Guide" Weather Note Book', belonging to Mattie Phillips, Neath County School. Dated 9 November 1923. Entries start November 1923.

7/9. Set of hand-written notes on the Quakers in England and Wales. Incomplete. 28 loose pages.

7/10. Envelope containing an assortment of mostly hand-written notes on exercise, travelling abroad, some recipes and what appears to be a rough draft of a poem in English, beg. 'The mountain, with its ageless challenge, beckons…' One of the notes dated 1965. 10 items.

7/11. Amlen wedi'w marcio 'Llangefni 1957' yn cynnwys llawysgrifau barddoniaeth Y Crwydryn, a gyflwynwyd yn yr Eisteddfod Gadeiriol, Neuadd Gyhoeddus, Cross Hands, 23 October 1954. Yr Amser Gynt gan Dewi o'r Glyn. Tudalen wedi'w thorri allan o lyfr barddoniaeth, gyda dwy gerdd arni.

7/12. Amlen yn cynnwys llawysgrifau barddoniaeth: tri chopi o 'bymtheg cwpled epigramatig yn y mesur cywydd', a gyflwynwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Pwllheli 1955.

7/13. Llyfr tysteb yn cynnwys rhestr o bobl (o ardal Aberystwyth, gan fwyaf) a gyfrannodd i dysteb y Parch. Joseph Edwards. Y mae tair tudalen deipiedig yn y llyrf, a chyfrifon y Bedyddwyr arnynt (dyddiad 1935). Cerdd Efail y Gof (mewn llawysgrifen) ar ochr draw un ohonynt.

7/14. Typed estate agent's (Grizelle & Co., Cardiff) slip with details of Gelli Las, Brynafan, Llanafan, Aberystwyth, given to Mr Phillips, who was to view the property. Directions included. Dated 7June 1960.

7/15. Hand-drawn plan of grounds ('Perspective section 'A', exercise 1'), part of 'Examination in drawing, 1938'. Signed in pencil by B. Phillips.

7/16. Cofnodion cyfarfod 'Cymanfa Caerfyrddin a Cheredigion a gynhaliwyd yn y Tabernacl Caerfyrddin, dan lywyddiaeth Mr. T. J. Evans, O. B. E.' Llawysgrif saith tudalen.

7/17. Dau gopi o lawysgrif cerdd Afon Menai. Copi cyfan (?) Tri phennill yn unig

7/18. Llythyr oddi wrth J. Rhys Daniels, Bronygan, Pontyberen, at 'annwyl gyfaill'. Y mae Daniels yn llongyfarchu'r cyfaill hwn am ysgrifennu anerchiad arbennig o wych. Dwy dudalen.

7/19. Llawysgrif cerdd heb deitl. Llinell gyntaf: A gan fawl, dyger i Fon…Dwy dudalen.

7/20. Llawysgrif cerdd heb deitl. Llinell gyntaf: Ei ddylanwad heddgar leinw… Un dudalen.

7/21. Llawysgrif cerdd Hitler. Tri phennill ar un dudalen.

7/22. Llawysgrif cerdd Y Dair Croes, gan Dewi o'r Glyn.

7/23. Llawysgrif cerdd Yr Home Guard, gan Dewi o'r Glyn. Copi mewn inc. Dwy dudalen. Copi mewn pensil

7/24. Llawysgrif cerdd Can i longyfarch Mr. Evan Roberts, ysgrifennydd gohebol Bethel Aberystwyth am lawer o flynyddoedd, gan Dewi o'r Glyn.

7/25. Llawysgrif dwy gerdd (ar un dudalen) gan Dewi o'r Glyn, sef Love behold, wide as the ocean a Gofuned.

7/26. Llawysgrif cerdd Y Ddraenen Ddu, gan Dewi o'r Glyn.

7/27. Llawysgrif cerdd Can i longyfarch Miss Maggie Jones, organyddes Bethel Aberystwyth am 46 o flynyddoedd, gan Dewi o'r Glyn.

7/28. Llawysgrif cerdd pryddest O wraig, paham yr wyt ti yn wylo?, a gyflwynwyd yn yr Eisteddfod Gadeiriol Pontrhydfendigaid, August 12, 1931. Saith tudalen. Mae'n debyg mai Dewi o'r Glyn yw'r awdur y gerdd hon.

7/29. Bwndel bregus iawn o gerddi gan Dewi o'r Glyn. Mae dyddiad August 1918 ar un ohonynt.

7/30. Simon o Cyrene
7/30/1. Toriad papur newydd: Cerdd gan Dewi o'r Glyn 'Simon o Cyrene'. Dyddiad 27 July 1951.
7/30/2. Llawysgrif cerdd Simon o Cyrene gan J. A. W., Hirwaun. Cerdd arall o'r un enw a'r gerdd uchod.

7/31. Derbynneb oddi wrth Gronfa Pafiliwn yr Eisteddfod (Eisteddfod Pavillion Appeal Fund) i Mr. D. Phillips (Dewi o'r Glyn).

7/32. Llawysgrif englyn Diwedd Dogni gan 'Nwython' a gyflwynwyd i Eisteddfod Rhymney, 6 November 1954.

7/33. Llawysgrif englyn Y Beic Caewn gan 'Ymwelydd yr Ymylon' a gyflwynwyd i Eisteddfod Uwchmynydd, March 1961.

7/34. Testun teipiedig o englyn Pry's Gannwyll gan 'Gwyliedydd' a gyflwynwyd i Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Rhyl 1953.

7/35. Rhaglen cyfarfod sefydlu'r Parch. Gwilym Ap Robert yn yr Eglwys Gynulleidfaol Baker St., Aberystwyth. Dyddiad 3 September 1959.

7/36. Drafft mewn pensil o lythyr at 'Mr. Davies' oddi wrth M. Phillips.

7/37. 3 pages of handwritten notes taken (by Mattie Phillips, probably) when travelling in Europe. Incomplete.

7/38. Page from a notebook, with a list of people from the Aberystwyth area who had contributed to a (chapel?) fund. Poems by Dewi o'r Glyn on reverse. Very poor condition.

7/39. 3 duplicated copies of a poem entitled 1941, beg. On rolls the flood of time.

7/40. Hand-drawn map of the Arabian Desert and the Holy Land. First page of a UCW Aberystwyth Subsidiary Economics examination paper (sat by J. R. E. Phillips) on reverse.

7/41. Hand-written page of notes on women's and girls' clothes in the Roman times.

7/42. Typed text of T. S. Eliot's Murder in the Cathedral. Signed M. Phillips.

7/43. Hand-written price list of tea and coffee from Marlborough Tea and Coffee Centre. Dated July 1960. Also a postal order counterfoil (3s. sent to the above shop)

7/44. School copy-book, lacking cover, with assorted scribblings and a draft (in Welsh) of a letter to a friend.

7/45. School notebook with lists of a lady's clothes and their locations (e.g. 'wardrobe drawer', 'cardboard box' etc.

7/46. Page from exercise book covered in lines ('I must not talk in class')

7/47. 2 pages of an examination or test paper (turning a factual text into brief notes)

7/48. Torn envelope addressed to Miss M. Phillips. A short poem(?) entitled Lludw on reverse.

7/49. Exercise book containing assorted notes and scribblings: notes in French, notes on diet for an invalid.


Box 8

8/1. Nature in Wales [magazine]. Bundle.
8/1/1. Vol. 5, no. 3, Autumn 1959
8/1/2. Vol. 6, no. 4, Winter 1960
8/1/3. Vol. 9, no. 2, Winter 1964

8/2. Blodau'r Ffair [Urdd magazine]. Rhif 2, June 1954

8/3. The Anglo-Welsh Review [magazine]. Vol. 18, no. 41, Summer 1969

8/4. Ramblers' News [magazine]. No. 5, Autumn 1950

8/5. The Poetry Review [magazine]. Vol. XLIX, no. 3, July-September 1958

8/6. The Periodical [magazine]. Vol. XXXVIII, no. 306, Autumn 1969

8/7. The Little Gleaner and Young People's Treasury [magazine]. July 1930

8/8. Bristol Bellman [magazine]. Vol. I, no. 2, April 1939.

8/9. Blackwood's Magazine. Vol. 281, no. 1697, March 1957

8/10. Wales: The National Magazine. Bundle.
8/10/1. Vol. IV, no. 5, Autumn 1944
8/10/2. Vol. V, no. 8 & 9, December 1945
8/10/3. Vol. VI, no. 24, Winter 1946
8/10/4. Vol. VIII, no. 29, May 1948
8/10/5. New series, no. 2, October 1958

8/11. Cymru [magazine]. Cyfrol VII, rhif 63, November 1963

8/12. Country Quest: a magazine for Wales and the Border.
8/12/1. Vol. 2, no. 3, Winter 1961
8/12/2. Vol. 2, no. 4, Spring 1962

8/13. Ancient Monuments vol. V: North Wales. HMSO 1948.

8/14. Rhondda: its Industries and Facilities for Development (an official guide). c.1939.

8/15. Royal Institution of South Wales, Swansea: A Short Guide to the Museum. n.d.; possibly 1930s.

8/16. Bala: Official Guide. 1930s.

8/17. Cenarth's 17th Century Mill, by T. H. Lloyd. n.d.

8/18. Welsh Folk Museum, St. Fagans. [guidebook] 2 copies, one dated 1963, the other (a reprint), 1968.

8/19. The Castle and Borough of Aberystwyth, by C. J. Spurgeon. 1973

8/20. Cardiff: an Illustrated Handbook. 1930s.

8/21. St. Mark's, the Lord Mayor's Chapel, Bristol, by Elizabeth Ralph and Henley Evans. 1961

8/22. Strata Florida Abbey, Cardiganshire, by C. A. Ralegh Radford. 8 pp. HMSO, 1949, reprinted 1963.

8/23. Bundle of leaflets and maps
8/23/1. Ynyslas Nature Trail. 1970. Two copies.
8/23/2. Ynyslas Dunes, Cardiganshire. Information sheet. 1972.
8/23/3. Sand Dunes. Information sheet. 1972.
8/23/4. Pebbles at Ynyslas. Information sheet. 1972.
8/23/5. Summer Birds of Ynyslas. Information sheet. 1972.
8/23/6. The Mollusca of Ynyslas and the Dyfi Estuary. Information sheet. 1972.
8/23/7. Arts and Crafts. Wales Tourist Board leaflet. 1972.
8/23/8. The Great Little Trains of Wales. Wales Tourist Board leaflet. 1972.
8/23/9. West Wales: Historic places cared for by the Dept. of the Environment on behalf of the Welsh Office. Leaflet printed 1971
8/23/10. Crosville map of routes. n.d.
8/23/11. Map of Europe, dated 1955. Map of Austria and Switzerland on reverse.


Box 9

9/1. Old Christmas and birthday cards sent to the Phillips family of Min Hafan, Aberystwyth. In English and Welsh. Late 1950s. (56 items)

9/2. Old Christmas and birthday cards sent to the Phillips family of Min Hafan, Aberystwyth. In English and Welsh. Mid-1960s. (28 items)

9/3. Old Christmas and birthday cards, in a printed paper bag, sent to the Phillips family of Min Hafan, Aberystwyth. In English and Welsh. Late 1950s. (49 items)

9/4. Very old velvet-covered Christmas card wrapped in tissue paper. Poor condition. Possibly Victorian.

9/5. Old occasion cards and postcards sent to the Phillips family, as above. The earliest is dated 1914. Further material from the subsequent decades, mostly 1930s and 1940s, up to the 1960s. Also includes family photographs, some duplicated. (54 items)

9/6. Brown envelope with old Christmas cards. Labelled 'Old Xmas cards 1967' (sent to the Phillips family, as above).

9/7. Large brown envelope originally addressed to J. R. E. Phillips of Aberystwyth, containing old Christmas and other occasion cards. (44 items)

9/8. Assorted occasion cards and postcards (sent to the Phillips family, as above). Mostly 1960s. (30 items)

9/9. Folder of receipts and bills (Phillips family, as above). Mostly, but not exclusively, from local businesses, also from hotels and guesthouses in the UK and Ireland. Dated mostly early 1960s, some earlier.

9/10. Envelope marked 'Stamps', containing used stamped envelopes (all addressed to M[attie]. Phillips) and some loose stamps, both used and unused. Earliest dated 1951; latest, 1973. Includes some commemorative picture stamps: Coleg Prifysgol Aberystwyth; Concorde; the wedding of Princess Anne and Mark Phillips; the QE II.

9/11. Amlen yn cynnwys llawysgrifau cerddi gan Dewi o'r Glyn, a hefyd amrywiaeth o lythyron a chardiau post at Ddewi o'r Glyn (David Phillips). 34 o eitemau.

9/12. Envelope marked 'All from pocket of tweed suit (Bow Street)'. Contains manuscripts of poems by Dewi o'r Glyn, tickets to events (such as eisteddfod and cymanfa ganu), and other miscellaneous material, all apparently having belonged to Dewi o'r Glyn. Presumably removed from the jacket after its owner’s death. (18 items)

9/13. Home-made thank-you card. Inscription: Annwyl Feddygon a Nyrsys, diolch I chwi am edrych ar ol y bonheddwr 'Dewi o'r Bryn [sic]'. Dyna hyfryd pan y cawn Mr. Phillips yn ol gartref unwaith eto. Annwyl Mr. Phillips, ymlaen i'r Cant. Yn gynnes iawn, Morgan Walters, Rox Bery Gorslas Llanelli, a David Culpitt. June 1966.

9/14. Miscellaneous letters and postcards to the Phillips family. Also contains eisteddfod and cymanfa ganu tickets and programs and assorted notes and scribblings pertaining to such events. (16 items)

9/15. Negatives and photographs of unidentified people; presumably some are of members of the Phillips family. c.1940s. 5 photographs and 24 negatives.

9/16. Bundle of material pertaining to the Baptist Church.
9/16/1. Baptist Union Official Handbook, dated 1935
9/16/2. In the Reign of King George: A record of [Baptist] Missionary Progress 1910-1935
9/16/3. The Crown Rights of the Redeemer: an address by John S. Whale, delivered 17 May 1934
9/16/4. The Report of the [Baptist Union] Council, 1934
9/16/5. Ticket to the Baptist Union Annual Assembly, Plymouth 1934.
9/16/6-18. recital programs, hymn sheets (one by Dewi o'r Glyn), tickets to Baptist events.

9/17. Cylchgrawn [magazine]: Yr Eurgrawn, cyf. 136, February 1944.

9/18. Catalogue of EMI records. Dated 1964..

9/19. Advertisement leaflet for ‘Protat- a Herbal Remedy for Prostate trouble’

9/20. Leaflet: Drink and the New Social Order, by Rev. Harold Hodgkins.

9/21. Pamphlet: Secretary of State for Wales: Attlee's Reply, by Iwan Morgan. 1943.

9/22. Undeb Cymru Fydd: Bwletin yr Undeb, Rhif 5 July 1946.

9/23. Envelope of miscellaneous material. Notes, poems in manuscript (by Dewi o'r Glyn), receipts, pamphlets, programs, letters, indecipherable fragments in very poor condition. 23 items: 21 in envelope, 2 outsize ones in melinex pockets.


Box 10

10/1. Minutes of evidence taken before the Royal Commission on Land in Wales and Monmouthshire, vol. 4. A bound volume of fascicles covering from day 73 (taking place on the 7 September 1894) to day 99 (5 December 1895)
There is an appendix, a list of witnesses, and an index. 3 contemporary press-cuttings are inserted into the volume.
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu