Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/546: Ephemera relating to churches and chapels


Acc.1400

Ref: ADX/546

Reference: [GB 0212] ADX/546
Title: Ephemera relating to churches and chapels
Date(s): 1915-1994
Level: Fonds
Extent: 0.017m3

Scope and Content:
1. Mynegai Blynyddol eglwys Bethania, Abertifi am y flwyddyn 1915 a 1921 a 1922. (3 items)

2. Llawlyfr Capel y Morfa, Aberystwyth 1990, 1992, 1993(2), 1994.

3. Adroddiad Eglwys Noddfa Bow Street 1988.

4. Adroddiad blynyddol Eglwys Fedyddiedig, Heol y Castell, Llundain 1938.

5. Cylch y Weinidogaeth yn Eglwysi Llundain (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) Gorffennaf â€" Rhagfyr 1950.

6. Adroddiad o weithrediadau Eglwys y Bedyddwyr Upper Medlock Street, Manceinion am y flwyddyn 1916.

7. Ystadegau a Cylch y Weinidogaeth, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Henaduriaeth Llundain am 1965 (2 gopi)

8. Newyddion Plwyf/Parish News, St Michael, Holy Trinity, St Mair, St Anne Gorffennaf/ July 1993.

9. Adroddiad Eglwys Bresbyteraidd ‘Peniel’, Portland Street, Southport am y flwyddyn 1993.

10. Eglwys y Santes Fair, rhaglen am y flwyddyn 1993.

11. Presbyterian Church of Wales, Christian Stewardship. Report of the Thirty-eighth annual conference of the English Churches held at Catherine Street Church, Liverpool September 1933. (2 copies)

Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu