Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/644: Chapel and other ephemera, Penrhyncoch areaAcc. 1600

Ref: ADX/644

Reference: [GB 0212] ADX/644
Title: Chapel and other ephemera mostly connected with Penrhyncoch area
Date(s): 1923-1994
Extent: 10 items
Scope and Content:

1. Rhaglen Dadorchuddio’r Cof Adail Trefeurig / Programme of the Unveiling Ceremony of the Trefeurig War Memorial, Penrhyncoch.
11 November 1923

2. Pwyllgor “Croesawu Adref” Penrhyncoch (Rhyfel 1939-1945)
Tystysgrif Croeso Adref i Irfon Rhys Williams

3. Horeb, Penrhyncoch: Rhaglen Cyfarfod Anrhegu Y Parch. A Mrs. O.E. Williams ar ymddeol ohonynt wedi Gweinidogaeth o 35 mlynedd yn yr Eglwys hon
30 June 1954

4. Horeb, Penrhyncoch a Thabernacl, Cwmsymlog: Rhaglen Cyfarfodydd Sefydlu Y Parch. Arwyn P. Morris yn Weinidog
19 Mawrth 1959

5. Horeb, Penrhyncoch, Jesreel, Goginan a Thabernacl, Cwmsymlog: Rhaglen Cyfarfodydd Sefydlu Y Parch. E.J. Williams yn Weinidog
16 Mai 1973

6. Horeb, Penrhyn-coch: Rhaglen Cyfarfod Diolchgarwch a Dathlu Ail-agor y Capel
12 Medi 1984

7. Bethel, Aberystwyth a Horeb, Penrhyncoch: Sefydlu Y Parch. Peter M. Thomas yn Weinidog
7/1. Rhaglen y gwasanaethau (yn cynnwys llun Y Parch. Thomas)
7/2. Hysbysiad y Cyfarfodydd uchod
7/3. Rhestr emynau’r Cyfarfodydd Sefydlu
3-4 Medi 1985

8. Rhaglen Cyfarfod Croesawu Y Parch. Peter M. Thomas yn Weinidog Atodol eglwysi’r Bedyddwyr Bethel, Swyddffynnon a Charmel, Pontrhydfendigaid.
16 Mehefin 1994
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu