Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1317: Pamffledi am gapeli ac eisteddfodau


Acc.3015

Ref: ADX/1317

Reference: [GB 0212] ADX/1317
Title: Pamffledi am gapeli ac eisteddfodau
Date(s): 1940-1997
Level: Fonds
Extent: 5 eitem

Scope and Content:
1. Hanes Bethel Parcyrhos at Gyrddau Dathlu ei Chanmlwydd Mai 28ain a 29ain 1940, gan y Gweinidog

2. Adroddiadau blynyddol Eglwys Gynulleiddfaol Bethel, Parcyrhos. 1982, 1987-1989, 1997.

3. Caersalem y Bedyddwyr, Parc y Rhos 1840-1990. Golygwyd gan W.J. Gruffydd.

4. Cae'r Onnen (Cellan, Ceredigion) Tri Chan Mlwyddiant 1654-1747-1846-1954, gan T. Oswald Williams, M.A., Gweinidog Cae'ronnen.

5. O Fedel Pantyfedwen - cyfansoddiadau llenyddol buddugol Eisteddfodau Teulu Pantyfedwen, 1968
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu