Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1496: Photographs of north CardiganshireAcc.3431

Ref: ADX/1496

Reference: [GB 0212] ADX/1496
Title: Lluniau o ogledd Sir Aberteifi yn y 1960au a 1970au / Photographs of north Cardiganshire in the 1960s and 1970s
Date(s): 1962-1975
Level: Fonds
Extent: 36 eitem / items
Scope and Content:

1. Cambrian Coast Express yn cyrraedd / arriving at Aberystwyth
Medi/Sept 1961

2. Ceunant y Rheidol / Rheidol Gorge
c. 1965

3. Ceunant, Pontarfynach / Gorge, Devil's Bridge
c. 1965

4. Cwm Rheidol
Awst/August 1962

5. Cwm Rheidol o ben Rhiw Fawr, Ystumtuen / Cwm Rheidol from top of Rhiw Fawr, Ystumtuen
Awst/August 1962

6. Glyn Rheidol / Vale of Rheidol
Awst/August 1962

7. Hen wal bwthyn, Bow Street / Cottage wall, Bow Street
c. 1975

8. Hen fwthyn mwd, Bow Street / Old mud (clom) cottage, Bow Street
c. 1968

9. Llyn Nantymoch / Nantymoch reservoir
Awst/August 1964

10. Mur mynwent Ysbyty Cynfyn / Ysbyty Cynfyn churchyard wall
c. 1967

11. Olion Ystrad Fflur / Ruins of Strata Florida
c. 1970

12. Pen-yr-henriw, Ystumtuen
Awst/August 1962

13. Porth Ystrad Fflur / Strata Florida entrance arch
c. 1970

14. Rheilffordd Vale of Rheidol, 'Owain Glyndwr' / The engine 'Owain Glyndwr', Vale of Rheidol Railway
Awst/August 1962

15. Rheilffordd Vale of Rheidol, coets a fan, Pontarfynach / Vale of Rheidol Railway, coach and van at Devil's Bridge
Awst 1964

16. Rheilffordd Vale of Rheidol ger Rheidol Falls Halt / Vale of Rheidol Railway near Rheidol Falls Halt
Awst 1962

17. Rheilffordd Vale of Rheidol ger Rhiwfron / Vale of Rheidol Railway near Rhiwfron
Awst 1962

18. Rheilffordd Vale of Rheidol, Gorsaf Aberffrwd /Vale of Rheidol Railway, Aberffrwd Station
Awst 1964

19. Rheilffordd Vale of Rheidol, Gorsaf Pontarfynach gyda thrĂȘn / Vale of Rheidol Railway, Devil's Bridge Station with train
Awst 1962

20. Afon Ystwyth ar y lon i Rhaeadr / The Ystwyth on the way to Rhayader
1966

21. Ash Cottage, Ystumtuen
1966

22. Blaenmelindwr
1966

23. Ceunant y Rheidol o'r George Borrow / Rheidol gorge from the George Borrow [Ponterwyd]
1966

24. Cwmystwyth
1966

25. Ffordd wrth Llyn Blaenmelindwr / road to Blaenmelindwr Lake

26. Ger/near Blaemelindwr
1966

27. Hen Farics Cwmystwyth / Old Barracks, Cwmystwyth
1966

28. Llethrau Cwmystwyth / Cwmystwyth slopes
1966

29. Penrhiw, Ystumtuen
1966

30. Ponterwyd
1966

31. Ponterwyd o'r George Borrow / Ponterwyd from the George Borrow
1966

32. Sgwar Talybont, Sir Aberteifi / Talybont village square
1966

33. Trofa Leri Mills, Talybont / Leri Mills turning, Talybont
1966

34. Uwchben Cwmystwyth / Above Cwmystwyth
1966

35. Ystumtuen yn dangos yr Henriw / Ystumtuen showing Henriw
1966

36. Ystumtuen, capel ac ysgol / chapel and school
1966
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu