Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1501: Cyfrol AmrywAcc.3449

Ref: ADX/1501

Reference: [GB 0212] ADX/1501
Title: Cyfrol Amryw yn cynnwys detholiad o ysgrifiadau crefyddol.
Date(s): 1855-1860
Level: Fonds
Extent: 1 Vol.
Scope and Content:

Cyfrol 'Amryw' yn cynnwys detholiad o ysgrifiadau crefyddol, fel y canlyn:


[Bound volume with 'Amryw' ['Various] stamped on spine, containing collected printed ephemera of a devotional nature (all in Welsh): poems, hymns, sermons, letters, biographies of ministers, and a series of yearbooks of two Bible Societies: Aberaeron & Neighbourhood, and Aberystwyth and Neighbourhood, 1855-1860. These Societies were apparently non-denominational and the yearbooks list their members and the chapel they belong to, as well as the members' financial contributions to the Society]Blodau Cerdd at Ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol gan Ieuan Gwyllt. Wyneb-ddalen ar goll

Marwnad y Parch. John Jones, Tal-y-sarn gan W. Ambrose. Porthmadog (E. Jones), 1858

Marwnad y Diweddar Barchedig John Jones, Talysarn gan Eben Vardd, Clynog Vawr. Caernarfon (G. Parry), [c. 1858]

Hyfforddwr Ymarferol [ar gyfer athrawon yn ysgolion Sul] gan Thomas Davies

Caniadau Detholedig: Cwyn Dafydd am Absalom gan Gutyn Dyfi. Merthyr (T. Howells)

Y Diacon: Pregeth a draddodwyd yn Nghapel Sion, Caerdydd, mewn canlyniad i farwolaeth Mr. Thomas Morgans, gan Edw. Matthews, Eweni. Abertawe (Joseph Rosser) 1859

Pregeth ar farwolaeth Y Parch. E. Morgan, Caerdydd a draddodwyd yn Nghapel y Trefnyddion Calfinaidd, yn y dref hon oar nos Sul, Awst yr 23ain, 1853 gan y Parch. E. Matthews, Ewenni. Caerdydd (W. Owen) 1853

Y Rhedegwr Ysbrydol neu ddarlun o’r dyn sydd yn myned i’r nefoedd gan John Bunyan. Aberyffrwd, 1860

Cyfarfod Cystadleuol i aelodau Ysgol Sabbothol Trefechan, 1859

Cofiant Mrs. Ann Griffiths, Dolwar Fechan, Plwyf Llanfihangel-yn-Ngwnfa, Swydd Drefaldwyn gan y Parch. John Hughes, Pont Robert. Aberystwyth (E. Williams a’i Fab) 1854, yn cynnwys:
Y Cofiant
Llythyrau Ann Griffiths
Hymnau gan Ann Griffiths: Dirgelwch Duwioldeb; Ffordd Newydd a Bywiol; Dyfnderoedd Iachawdwriaeth; Iesu Grist yn ddigon i Bechadur; Ffydddlondeb Duw yn Rym i ddysgwyl Ymwared; Crist yn bob peth; Dymuniad y Cristion am ei wisgo â Delw Duw; Am Berson ac Aberth Crist; Dedwyddwch yr ochr draw; Hiraethu am adnabod Duw; Dyrchafiad Crist; Rhyfel ysbrydol; Ymddiried yn Nghrist; Hawddgarwch Crist.

Doxologia to Christou; sef Mawl-air i Grist gan y Parch. J. Hughes, Pont Robert

Galar-gan er coffaduriaeth am y Parch. Evan Evans, Aberffrwd gan Athraw Ysgol Sabbathol yn Carmel, llanilar. Aberystwyth (E. Williams a’i Fab) 1856

Hanes y Parch. C.H. Spurgeon gan y Parch. T. Lewis, Llanelli. Argraffwyd gan W.M. Evans, Heol-y-Brenin, Caerfyrddin.

Cyngor Beelzebub i’w raglawiaid er difwyno yr adfywiad crefyddol yng Nghymru gan Clust-Feinydd. Liverpool (T. Lloyd) 1860

Cylchlythyr Cymdeithasfa Llangors, Mehefin 1859

Adroddiadau blynyddol (yn cynnwys rheolau, anerchiadau, rhestri swyddogion, a rhestri aeolodau a’u cyfraniadau):
Hanes Blyneddol Bibl Gymdeithas Aberayron a’i Chymydogaeth am 1855, 1856, 1857, 1858, 1860
Hanes Blyneddol Bibl Gymdeithas gynorthwyol Aberystwyth a’i Chymydogaeth am 1858, 1859

Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu