Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1615: Evan Richards, Parcyrhos


Acc.3665 and 3075


Ref: ADX/1615

Rhif cyfeiriad: [GB 0212] ADX/1615
Dyddiad(au): 1860-1975
Lefel: Fonds
Maint: 3 cyfres
Natur a chynnwys:
Deunydd sy'n ymwneud ag Evan Richards, Parcyrhos, Pengarreg, Sir Gaerfyrddin: lluniau, llawysgrifau, llyfrau gwaith (saer coed ydoedd), hanes Capel Bethel, Parcyrhos, dogfennau eraill.
Gweler hefyd ANC/83 [Capel Bethel Parcyrhos]

ADX/1615/1: Papurau cymysg: Archif a hanes teulu Evan Richards

1. Llyfr cyfrifon/rhent Evan Richards 1882-1894
2. Llyfr gwaith Evan Richards 1890-1896
3. Llyfr gwaith Evan Richards 1894-1903
4. Llyfr gwaith a hanes 1907-1912
5. Llyfr cerddorol David ac Evan Richards
6. Llyfr ar Edifeirwch
7. Llyfr tanysgrifiadau at Addoldy newydd Rhydybont, Llanybydder 1911-12
8. Llyfr gwaith William Jones, no. 3 Gang, Lampeter, Rheilffordd Manchester & Milford 1906-1918
9. Llyfr gwaith Evan Davies, prentis Evan Richards 1870-1871
10. Amlen yn cynnwys hanes Bethel, ysgrif ar fedd William Williams, Parcyrhos, llythyron Watkin Jones, Tangraig, i Evan Richards, lluniau lliw capel ym Meifod, Sir Drefaldwwyn.
11. Llythyron o America gan deulu a chyfeillion Evan Richards. 19fed ganrif.

ADX/1615/2: Dyddiaduron Evan Richards, Parcyrhos 1860-1914 (1890 ar goll) ac un dyddiadur ei fab Thomas Richards.

ADX/1615/2/1-10: Dyddiaduron Evan Richards 1860-1869
ADX/1615/2/11-20: Dyddiaduron Evan Richards 1870-1879
ADX/1615/2/21-30: Dyddiaduron Evan Richards 1880-1889
ADX/1615/2/31-39: Dyddiaduron Evan Richards 1891-1899
ADX/1615/2/40-49: Dyddiaduron Evan Richards 1900-1909
ADX/1615/2/50-54: Dyddiaduron Evan Richards 1910-1914
ADX/1615/2/55: Dyddiadur Thomas Richards am y flwyddyn 1889

ADX/1615/3: Cardiau angladd. Rhai adnodiadau gan y rhoddwr (e.e. manylion teulu, neu nodi pan wnaeth Evan Richards yr arch). 1880-1975

1. David Havard Jones, m. 1880 yn 2 oed
2. Y Parch. M.B. Jones, m. 1885 yn 33 oed
3. Nellie Thomas, m. 1886 yn 63 oed
4. Y Parch. Thomas Jones, m. 1886 yn 73 oed
5. William Abel, m. 1887 yn 18 oed
6. Y Parch. John Thomas, m. 1887 yn 58 oed
7. David Thomas, m. 1892 yn 57 oed
8. Richard Rowlands, m. 1892 yn 79 oed
9. Margaret Pugh, m. 1894 yn 67 oed


Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu