Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/5: Non-Conformist Chapel Pamphlets


ACC.593

Ref: ANC/5

Reference: [GB 0212] ANC/5
Title: Pamphlets relating to non-conformist chapels.
Date(s): 1905-1956
Level: Fonds
Extent: 16 items

Scope and Content:
1. "Cofiant y Parch. Daniel Rowland, Llangeitho", gan y Parch D. Worthington, Llangeitho, Y Wasg Eglwysig Gymreig, Caxton Hall, Lampeter, c.1905.

2. Rhaglen yr Eisteddfod Fawreddog, Jezreel Hall, Goginan, dydd Gwener y Groglith (29ain Mawrth, 1907) [torn]

3-5. The Grail (Y Greal): The Magazine of the Calvinistic Methodist Theological College, Aberystwyth:
3. Vol.3 No. 7 June 1909
4. Vol.3 No.10 June 1910
5. Vol.5 No.14 November 1911

6-7. The Grail (Y Greal): The Magazine of the Presbyterian College, Aberystwyth:
6. Cyf. 1 Rhif 1 Mehefin 1928
7. Cyf. 1 Rhif 2 Rhagfyr 1928

8. Methodistiaid Calfinaidd Deheudir Cymru: Emynau ar gyfer Cymdeithasfa Chwarterol, Pontrhydfendigaid, 12-14 Mehefin 1923.

9. Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru, neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru: Adroddiad y Gymdeithasfa Unedig, Aberystwyth, 24-26 Medi 1943, ac Adroddiad y Comisiwn Ad-drefnu.

10. Eglwys Bresbyteraidd Cymru: Cymdeithasfa Chwarterol y De, ym Methesda, Llanddewibrefi, 31 Mai-3 Mehefin 1948.

11. Cymdeithasfa'r De, yn Shiloh, Llanbedr Pont Steffan, 12-14 Medi 1950.

12. Trefn y gwasanaeth claddedigaeth Sarah Jane Davies, Dolafon, Penllwyn, gweddw y Parch. Herbert Davies, Abergwaun. Bu farw 12, claddwyd 15 Ionawr 1943 ym Mynwent Capel Llangeitho.

13. Trefn y gwasanaeth claddedigaeth y Parch. Thomas Lloyd, bugail Eglwysi Cenarth a Llwynadda, Llechryd, 1912 -1949. 20 Mehefin 1949.

14. Capel y Presbyteraid Calfinaidd yn Abermeurig: Braslun o Hanes yr Achos, gyda'r Drefn y Cyfarfodydd Dathlu, 21 Medi 1949. 2 gopi

15. “Holwyddoreg ar Hanes Dechreuad y Bedyddwyr yn Ngogledd Ceredigion",gan y Parch. Henry Evans, Penrhyncoch. n.d.

16. Eglwysi Bedyddwyr Cylch Llanbedr: Cyfarfodydd sefydlu y Parch W. Geraint Owen, Maesteg, 11-12 Medi 1956.
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu