Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/15: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg/Union of Welsh Independents


Acc.838

Ref: ANC/15

Reference: [GB 0212] ANC/15
Title: Cofnodion y Undeb yr Annibynwyr Cymraeg / Records of the Union of Welsh Independents
Date(s): 1925-1978
Level: Fonds
Extent: 3 items

Scope and Content:
1. Llawlyfr, Undeb Gogledd Ceredigion 1955. Braslun Hanes eglwysi annibynnol gogledd Ceredigion. [Handbook, North Ceredigion Union 1955. Historical Outline of independent churches in north Ceredigion]

2. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Rhaglen cyfarfodydd undeb Llandysul, 27 Mai-1 Mehefin 1978. [Union of Welsh Independents, Llandysul union meetings Programme, 27 May-1 June 1978]

3. Hanes Eglwys Salem, Coedgruffydd 1824-1924 (1925) [History of Salem Church, Coedgruffydd]

Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu