Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/16: Capel y Garn, Methodistiaid Calfinaidd, Aberystwyth


Acc. 851

Ref: ANC/16

Reference: [GB 0212] ANC/16
Title: Cofnodion y Capel y Garn, Methodistiaid Calfinaidd, Aberystwyth / Records of the Calvinistic Methodist Capel y Garn, Aberystwyth
Date(s): 1937-1990
Level: Fonds
Extent: 24 items

Scope and Content:
1. Adroddiadau (Reports), Capel y Garn, Aberystwyth
1. Adroddiad 1937
2. Adroddiad 1941
3. Adroddiad 1944 [2 gopi]
4. Adroddiad 1945
5. Adroddiad 1946
6. Adroddiad 1947 [2 gopi]
7. Adroddiad 1948 [2 gopi]
8. Adroddiad 1950
9. Adroddiad 1952
10. Adroddiad 1953
11. Adroddiad 1954 [2 gopi]
12. Adroddiad 1955 [2 gopi]
13. Adroddiad 1956
14. Adroddiad 1957
15. Adroddiad 1958
16. Adroddiad 1965

2. Adroddiadau/Llawlyfrau(Reports/Handbooks) Eglwys y Tabernacl, Aberystwyth
1. Adroddiad am 1972 / Llawlyfr am 1973
2. Adroddiad am 1977 / Llawlyfr am 1978
3. Adroddiad am 1979 / Llawlyfr am 1980 [3 chopi]

3. Blwyddlyfrau Henaduriaeth Gogledd Aberteifi (Eglwys Bresbyteraidd Cymru)
(Yearbooks for the North Cardigan Presbytery (Welsh Presbyterian Church))
1. Blwyddlyfr Henaduriaeth Gogledd Aberteifi am 1987
2. Blwyddlyfr Henaduriaeth Gogledd Aberteifi am 1988
3. Blwyddlyfr Henaduriaeth Gogledd Aberteifi am 1989 (2 gopi)

4. Pamffledi ar y Eisteddfodau Gadeiriol (Pamphlets on the Chaired Eisteddfod) 1989-90
1. Eisteddfod Gadeiriol Gwyl Ddewi, 24 Chwefror 1989, yng Nghapel M.C. Swyddffynnon [St. David's Day Eisteddfod, 24 February 1989, at CM (Calvinistic Methodist) Capel Swyddffynnon]

2. Eisteddfod Cadeiriol, Ebrill 28ain 1990, yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyncoch [Chaired Eisteddfod, 28 April 1990, in the Penrhyn Hall, Penrhyncoch]

Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu