Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/18: Miscellaneous Non-Conformist Records


Acc. 863

Ref: ANC/18

Reference: [GB 0212] ANC/18
Title: Records of various Non-Conformist Chapels
Date(s): 1915-1992
Level: Fonds
Extent:

Scope and Content:
1. Eglwys Gynulleidfaol Seion [Zion Congregational Church], Baker Street, Aberystwyth
Adroddiadau am 1940-1946, 1948-54, 1956-78, 1980- 86

2. Capel y Garn
1. Adroddiadau Capel y Garn am 1953-73, 1986
2. 'Trem yn Ol' Capel y Garn [hanes y capel]

3. Adroddiadau Eglwys Gynnulleidfaol Glynarthen [Glynarthen Congregational Church] am 1927, 1933, 1937

4. Adroddiadau Eglwys Horeb am 1951, 1954-55, 1957- 65, 1980

5. Adroddiadau Eglwys Gynulleidfaol Capel Mair, Aberteifi [Capel Mair, Congregational Church, Cardigan] am 1905, 1937-69, 1976-77, 1980-81, 1989

6. Adroddiadau Eglwys Methodistiaid Penllwyn [Penllywn Methodist Church] am 1952- 53, 1955 [2], 1957

7. Capel Siloh, Aberystwyth:
1. Cymanfa Gerddorol 1921, 1923
2. Llawllyfr am hanes yr capel 1863-1963
3. Llythyr agored i Eglwys Sant Paul oddiwrth Eglwys Queen's Road ynglyn ag adeiladu Canolfan Fethodistaidd yn Aberystwyth

8. Adroddiadau Eglwys Soar 1915, 1928-29, 1934-35, 1939, 1945, 1959, 1962-73, 1975-81, 1987, 1989

9. Adroddiadau Tabernacl Aberaeron am 1939, 1955

10. Y Tabernacle
1. Cymanfa Gerddorol Y Tabernacle, 1924
2. Eglwys Bresbyteraidol Cymru Y Tabernacl. Adroddiadau 1958-67, [1959-60,2], 1970-76, 1978-82, 1986-89

11. Henaduriaeth Gogledd Aberteifi [North Cardigan Presbytery]
1. Blwyddlyfrau [Cyhoeddiadau, Sabothol] 1950-51, 1956- 60, 1963-64, 1968-71 [1970: 3] 1972, 1974-75, 1979- 80, 1985, 1987, 1989 [2]
2. Blwyddlyfr [Swyddogion] 1960
3. Sasiwn y Gaeaf Bethesda-Llanddewi Brefi, Hydref 1969 [2]
4. Llawllyfr am cyfarfod sefydlu, Llanilar, Hydref 1982

12. Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion [Carmarthen and Ceredigion Baptists]
1. Llythrau Cymanfa am 1924, 1926-27, 1931, 1944, 1950, 1958, 1979, 1984
2. Llawllyfr am y cyfarfod blynyddol, ym Methel, Aberystwyth, 1972 [2] 'Bin rhyddid yng Nghrist

13. Undeb Bedyddwyr Cymru: cyfardydd blynyddol ym Methel y Tymbl, 1974 'Cyflwyno'r ffydd'

14. Materion amrywriol arall o'r eglwysi a chapeli Aberystwyth a'r ardal [Various material on other churches and chapels in Aberystwyth and surrounding area]
1. Adroddiadau 1948-1988
Eglwysi Annibynnol Hawen a Bryngwenith [Hawen and Bryngwenith Independents] 1948;
Capel Seilo, Aberystwyth 1982;
Eglwys Glenalla 1984;
Carmel, Pontrhydfendigaid, 1987;
Bethel, Aberystwyth 1988 [2]
2. Cymanfa Ganu Baker Street a Capel Carmel Cnwch Coch [1987]
3. Llawllyfr Cyfarfod Sefydlu yr eglwysi annibynnol Horeb a Bwlchygroes
4. Llawllyfr Eglwys y Bedyddwyr Llwyndafydd: dathlu daucanmlwyddiant 1779-1979
5. Storiau o Eglwys Caersalem Pontyberem. 'Tusw o atgofion'
6. Llawlyfr Eglwys Fethodistaidd Talaith Cymru, Aberystwyth [Synod y Gwanwyn 1992] [2]
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu