Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/27: Ysgol Sul Capel Gwernllwyn (Annibynwyr) / Gwernllwyn Chapel Sunday School (Independent)


Acc. 1209

Ref: ANC/27

Reference: [GB 0212] ANC/27
Title: Cofrestri Ysgol Sul Capel Gwernllwyn (Annibynwyr), Penrhiwllan, Ceredigion [Registers of the Gwernllwyn Chapel Sunday School (Independent), Penrhiwllan, Ceredigion]
Date(s): 1928-1979
Level: Fonds
Extent: 4 volumes

Scope and Content:
Cofrestri Presenoldeb [Attendance Registers]
1. [1928]-1937

2. 1937-1943

3. 1944-1950
yn cynnwys Taflen o'r Meysydd Llafur 1947-1948, Undeb Sabothol yr Annibynwyr Cymraeg a rhestr niferoedd, 1929, 1931, 1943, 1952 [2 eitem rydd]
[includes sheet of Syllabi 1947-1948; Sabbatical Union of Welsh Independents, list of numbers, 1929, 1931, 1943, 1952 [2 loose items]]

4. 1951-1979
yn cynnwys Taflenni Meysydd Llafur yr ysgolion Sul, 1961-1962, 1964-1966 [11 eitem rydd]
[includes the Sunday school Syllabi Sheets, 1961-1962, 1964-1966 [11 loose items]]
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu