Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/36: Capel Annibynnol Hawen, Rhydlewis


Acc.1882

Ref: ANC/36

Reference: [GB 0212] ANC/36
Title: Cofnodion y Capel Annibynnol Hawen, Rhydlewis
Date(s): 1897-1940
Level: Fonds
Extent: 4 volumes

Scope and Content:
1. Catalog 'Llyfrgell Gyhoeddus Hawen', (Gomerian Rees, Llandysul), d.d. [2 eitem]

2. Llyfr Cyfrifon Ysgol Sabathol 1931-1940, yn cynnwys enwau a chyfeiriadau'r myfyrwyr, athrawon a'r arolygwyr

3. Llyfr Cyfrifon y Llyfrgell 1897-c.1920, yn cynnwys rhestr aelodau, taliadau, y llyfrau a fenthyciwyd a phenderfyniadau'r pwyllgor. Rhai tudalennau rhydd yn perthyn i gyfnod diweddarach: Casgliad 'Wythnos Cymorth Cristnogol' Mai 1976 a Mantolen Bwyd y Festri 1976

[Records of the Hawen Independent Chapel, Rhydlewis

1. Hawen Public Library Catalogue, n.d. [2 copies]

2. Sunday School account book, 1931-40. Includes the names and addresses of students, teachers and inspectors.

3. Library account book, 1897-c.1920. Includes a list of members, payments, borrowed books and decisions of the committee. Some loose pages belong to a later period: A collection for 'Christian Aid Week' in May 1976 and the Vestry Food Balance Sheet 1976]
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu