Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/51: Capel Tabernacl Chapel, Aberystwyth


Acc.2289

Ref: ANC/51

Reference: [GB 0212] ANC/51
Title: Cofnodion y Capel Tabernacl Chapel, Aberystwyth
Date(s): 1935-1987
Level: Fonds
Extent: 7 eitem

Scope and Content:
Y Tabernacl - adroddiadau, llawlyfrau a deunydd arall a gafwyd o Eirianfa, Park Avenue, Aberystwyth, cartref teulu y diweddar Ivor Jones.
[The Tabernacle - reports, manuals and other material obtained from Eirianfa, Park Avenue, Aberystwyth, family home of the late Ivor Jones.]

1. Adroddiad/llawlyfr 1935, 1937, 1940, 1942, 1943, 1949, 1951-1987

2. Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru, vol. LV no. 1 (Mawrth 1970)

3. Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Adroddiad y Genhadaeth Gartref y Symudiad Ymosodol 1959

4. Y Tabernacl - Llawlyfr Dathlu'r Trydydd Jiwbili 1935

5. Toriadau papur newydd 1930au-1950au yn cyfeirio at y Tabernacl a digwyddiadau eraill

6. Taflenni a chylchlythyrau

7. Llythyr oddi wrth Aubrey, brawd Ivor Jones, at ei fam a brawd.
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu