Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ANC/83: Capel Bethel Parcyrhos


Acc.3642


Ref: ANC/83

Reference: [GB 0212] ANC/83
Date(s): 1854-2017
Level: Fonds
Extent:
Scope and Content: Cofnodion Capel Cynulleiddfaol Bethel, Parcyrhos [Records of Bethel Congregational Chapel, Parcyrhos]

ANC/83/1
Adroddiadau Blynyddol 2000-2016 (2004 ar goll)

ANC/83/2
Gweinidogion a Swyddogion eraill

1. Rhestr Gweinidogion a Swyddogion y Capel 1860-2017
2. Rhestr Organyddion y Capel ers 1927
3. Rhestr Swyddogion yr Ysgol Sul (Ysgrifenyddion a Thrysoryddion)
4. Rhestr Arolygwyr yr Ysgol Sul Bethel 1917-1970
5. Rhestr Ymddiriedolwyr y Capel 1860-2012
6. Swyddogion y Gymdeithas Ddiwylliodol Bethel 1952-2015
7. Llyfr rhoddion Tysteb i'r Parch Evan Evans. 1918

ANC/83/3
Aelodaeth

1. Llyfr cyfrifon 1854 a cofrestr aelodau 1855
2. Cofrestr aelodaeth 1867-2017
3. Llyfr Ardystiad Bethel 1901-1919

ANC/83/4
Adeilad y Capel

1. Cynllun tufewn y Capel yn dangos seddau, y sedd fawr ayyb. 1859/1860, gydag amlen ddyddiedig 1889 a anfonwyd at David Jones, Ddeunant, Lampeter.
2. Cynllun plastro ffrynt y Capel gan E.I. Davies Aelybryn. 1905.
3. Specification and Schedule of work for proposed Repairs and complete internal redecoration of Bethel Congregational Chapel, Parcyrhos, Lampeter by J. David Lewis, Chartered Architect, Aberystwyth.
4. Llyfr yn rhestru cyfraniadau at adeiladu Bethel a taliadau nwyddau 1859-1860
5. Rhestr enwau y rhai a gladdwyd ym mynwent Bethel 1946-2017

ANC/83/5
Llyfrau'r Ysgol Sul

1. Cofnod y Sul 1918-1922
2. Cofnod y Sul 1923-1927
3. Cofnod y Sul 1928-1939 gyda rhestr Arolygwyr
4. Cofnod y Sul 1939-1963
5. Cofnod y Sul 1982-2013

ANC/83/6
Cyfrifon a materion ariannol eraill

1. Llyfr cyfrifon y Capel 1882-1980. Yng nghefn y llyfr, nodiadau ar hanes y Capel a ddechreuwyd gan Evan Evans ym 1910, gydag ychwanegiadau dyddiedig 1940, 1944 ayyb, hyd at 1978.
2. Llyfr cyfrifon 1891-1930
3. Llyfr cyfrifon 1906-1930
4. Llyfr cyfrifon 1931-1949
5. Llyfr cyfrifon 1938-1950
6. Llyfr cyfrifon 1950-1979. Hefyd rhestr enwau y rhai gladdwyd ym Methel, a threfn y Fynwent (agorwyd 1946)
7. Llyfr cyfrifon 1959-1979
8. Llyfr Cyfrifon 1975-1985
9. Llyfr yn rhestru taliadau am eisteddleoedd Bethel 1878-1881
10. Llyfryn yn cynnwys rhestr enwau aelodau y Blue Ribbon Army
11. Llyfryn yn cynnwys rhestr gwerthiant tocynnau darlith 'Tywydd Mawr' a nodiadau am yr Ysgrythur a materion crefyddol eraill.
12. Llyfr rhoddion 1914-1915
13. Llyfr rhoddion 1920-1926
14. Llyfr rhoddion 1925-1926
15. Llyfr cyfrif banc y Capel 1932-1942
16. Llyfr cyfrif banc y Capel 1942-1946
17. Llyfr nwyddau ar 'dic' o Siol Megicks Llanbed 1901

ANC/83/7
Deunydd arall

1. Cofnodion Eglwys Gynulleiddfaol Bethel, Parcyrhos 1944-1990-2000 " llyfr lloffion yn cynnwys hanes y capel, lluniau, rhaglenni, toriadau papurau newydd, taflenni a deunydd cymysg arall (rhai eitemau'n rhydd)
2. Dogfennau sy'n ymwneud ag ewyllysiau Anne Davies, Cilrychen, a'i mab Henry Davies.

Hefyd deunydd cymysg arall (catalog ar y gweill)Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu