Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
D/EIS: Eisteddfod Collection


Acc. Various

Ref: D/EIS

Reference: [GB 0212] D/EIS
Title: Records from, and relating to, the Royal National Eisteddfod and other eisteddfodau / Cofnodion o, ac yn ymwneud â'r Eisteddfod Genedlaethol ac eisteddfodau eraill.
Date(s): 1942-2010
Level: Fonds
Extent:

Scope and Content:

Acc. 97

D/EIS/1

Schedule of items collected at the Royal National Eisteddfod, held at Cardigan on 2-7 August 1976

1. Royal National Eisteddfod of Wales, Cardigan and District - official programme.
Organiser - Mr. J. Idris Evans. Design work prepared by the Wales Tourist Board's Publicity Department. Published by the Executive Committee of the Cardigan and District Eisteddfod. Printed by Crown Printers, Morriston, Swansea.
Welsh/English 1976

2. Eisteddfod entrance tickets. Welsh/English
2, 3, 5 and 7 August 1976

3. Dyfed County Council/Ceredigion District Council Exhibition at the National Eisteddfod of Wales - invitation to the opening ceremony. Welsh/English.
2 August 1976

4. Anrhydeddus Cymdeithas y Cymmrodorion - Adran Cymmrodorol Eisteddfod Aberteifi a'r Cylch. Hysbysiad - Anerchiad "Waldo Williams - Portread Personol" gan James Nicholas.
5 Awst 1976.

5. Western Mail Picture Souvenir of Eisteddfod Genedlaethol Frenhihol Cymru, Aberteifi a'r Cylch.
6 August 1976

6. How to trace your ancestors and compile your family tree - leaflet produced by Dyfed Archives in conjunction with an exhibition on genealogy held on the Eisteddfod field.
August 1976

7. Borough of Cardigan topic list produced by Dyfed Archives in conjunction with an exhibition held in the Public Library, Cardigan, during the week of the National Eisteddfod of Wales.
August 1976

8. Plan of the field at the National Eisteddfod of Wales, Cardigan and District.
August 1976

9. The Eagle and the Dragon - booklet produced by the Welsh sub-committee of the British Bicentennial Liaison Committee and distributed by the Welsh Office at the Cardigan and District Royal National Eisteddfod of Wales. Printed by A. McKay and Company Limited.
1976


Acc.356

D/EIS/2

Eisteddfod Genedlaethol 1942 (Aberteifi); Cyfansoddiadau a Beirniadaethau. Cyhoeddir gan Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol.


Acc.673

D/EIS/3

Eisteddfod Genedlaethol 1942 [Aberteifi]; Cyfansoddiadau a Beirniadaethau


Acc.735

D/EIS/4


1. Gorsedd y Beirdd, cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Llanbedr Pont Steffan 1984
Sadwrn 2 Gorffennaf 1983

2. Gorsedd y Beirdd, trefniadau at Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, 1984.

3-5. Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a'r fro. 4-11 Awst 1984
3. Rhestr Testunau
4. Rhaglen Swyddogol
5. Llawlyfr


Acc.863

D/EIS/5

Rhaglenni eisteddfodau amrywiol

1. Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon, 1986
2. Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon, 1987
3. Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon, 1988
4. Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon, 1989
5. Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon, 1993
6. Eisteddfod Gadeiriol Carmel, Llanilar, 1988
7. Eisteddfod Gadeiriol Carmel, Llanilar, 1991
8. Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 1986
9. Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg 1988
10. Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch 1991
11. Eisteddfod y Calan, Neuadd y Plwyf, Aberystwyth [Eglwys Soar, Llanbadarn] 1961
12. Eisteddfod Glannau Ystwyth, Ysbyty Ystwyth 1986
13. Eisteddfod Glannau Ystwyth, Ysbyty Ystwyth 1987
14. Eisteddfod Ponterwyd 1991
15. Eisteddfod Tregaron 1992
16. Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 1986
17. Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 1987
18. Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 1989
19. Cyfansoddiad llenyddol buddugol o'r eisteddfod Teulu Pantyfedwen 1989
20. Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Aberteifi 1975 [Seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru am Aberteifi a'r cylch am 1976]
21. Rhaglen eisteddfodau Rhys Thomas James [Pant-y-fedwen], Llanbedr Pont Steffan, am 1991 a 1992
22. Rhaglen eisteddfod ryng-golegol, Aberystwyth 1989


Acc.1337

D/EIS/6

Cyhoeddiadau Eisteddfodau Teulu Pantfedwen Pontrhydfendigaid

1. O Fedal Pantyfedwen, (Cyfansoddiadau Llenyddol Buddugol Eisteddfod Teulu Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 1966)

2. O Fedal Pantyfedwen, (Cyfansoddiadau Llenyddol Buddugol Eisteddfod Teulu Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 1974)


Acc.1382

D/EIS/7

Rhaglenni Eisteddfod [Eisteddfod Programmes]

1. Eisteddfod Gadeiriol Llanarth: 1958, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1992 [8 eitem]

2. Eisteddfod Fawreddog Mydroilyn Nos Iau, 27 Rhagfyr 1951

3. Eisteddfod Fawreddog Dihewyd Dydd Gwener, 3 Mehefin 1949

4. Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Abergorlech Dydd Sadwrn, 27 Ionawr 1968


Llyfr Cerddi Plant

5. Detholiad o Gerddi Plant (anghyflawn)


Acc.1828

D/EIS/8

Eisteddfod Genedlaethol 1952 (Aberystwyth)

1. Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1952

2. Llawlyfr Celfyddyd a Chrefft/Guide to the Arts and Crafts


Acc.2124

D/EIS/9

Rhaglenni/Programmes, Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

1. 18-19 Ebrill/April 2008
2. 24-25 Ebrill/April 2009
3. 23-24 Ebrill/April 2010


Acc.2137

D/EIS/10

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau - Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru Llanbedr Pont Steffan a'r Fro 1984 gol. W. Rhys Nicholas, Gwasg Gomer
1984


Acc.2452

D/EIS/11

Llawlyfr Arddangosfa Celf a Chrefft, Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a'r Fro, 4-11 Awst 1984/Catalogue of the Arts and Crafts Exhibition, Royal National Eisteddfod of Wales, Lampeter and District, 4-11 August 1984


Acc.2509

D/EIS/12

Cofnodion, rhaglenni, lluniau, toriadau papur newydd etc. yn perthyn i'r Eisteddfod Genedlaethol pan gafodd ei chynnal yn Aberystwyth ym 1952 ac ym 1992
Yn cynnwys: lluniau, rhaglenni, erthyglau yn cofio/cymharu'r ddwy eisteddfod yn Aberystwyth, llythyrau a deunydd cymysg arall.


Acc.3083

D/EIS/13

Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a'r Fro 1984: Cyfansoddiadau a Beirniadaethau


Acc. 3204

D/EIS/14

Deunydd sy'n ymwneud â'r Eisteddfod Genedlaethol, Aberystwyth 1952

Cofnodion, rhaglenni, samplau o ddeunydd printiedig (tocynnau ayyb), a deunydd cymysg arall.


Acc.3434

D/EIS/15

Programme for the Fourth Annual Eisteddfod in Llanybydder, to be held at the Organ Hall, Highmead, on Easter Monday 8 April 1912.


Acc.3440

D/EIS/16

Rhaglenni eisteddfodau yn ardal Llanarth, traethodau a darnau llenyddol eraill a gyflwynwyd i eisteddfodau lleol, papurau amrywiol eraill.
Eisteddfod programmes in Llanarth and area, essays and other literary submissions to eisteddfod competitions, other miscellaneous papers.


Acc.3454

D/EIS/17

Testunau ac eitemau eraill yn gysylltiedig i Eisteddfod Tregroes ym 1903 a 1904, gan gynnwys cerddi ac ysgrifiadau eraill.


Acc.3670

D/EIS/18

Poster: Croeso i'r Eisteddfod ('Welcome to the [National] Eisteddfod'), Aberystwyth 1992. 2 gopi/copies


Acc.3699

D/EIS/19

Llyfr cofnodion Pwyllgor Apel Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ceredigion 1992 - Apel Cymuned y Faenor.
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu