Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
Gomer M Roberts Collection


Acc. 157

Ref: D/GMR

Reference: [GB 0212] D/GMR
Title: Llyfrau a llyfrynnau prynwyd oddi wrth y Parch. Gomer M. Roberts, hanesydd swyddogol yr Eglwys Fethodistaidd Galfinaidd. / Books and booklets purchased from the Rev. Gomer M. Roberts, official historian of the Calvinistic Methodist Church.
Date(s): 1909-1960
Level: Fonds
Extent: 0.013m3

Scope and Content:
1. Llyfryn. “Dathliad Daucanmlwyddiant Capel Isaf Llechryd Mai 4ydd a'r 5ed 1909” gan John Thomas a'r Parch. H. Hermonydd Williams. Argraffwyd gan Joseph Williams a'i Feibion, Merthyr Tydfil.
(Bicentennial celebration pamphlet.)
1909


2. Llyfryn. “Coffa Canmlwyddol Eglwys y Bedyddwyr ym Methel Swyddffynon” gan y Parch. T. N. Morgan Gweinidog. Argraffwyd gan Wm. Jones a'i Feibion, Barmouth.
(Centenary memorial pamphlet.)
1921


3. Llyfr. “Capel Mair Llanfair Clydogau. Cyfrol y Jiwbili yn cynwys Hanes a Dathliad ei Chanmlwyddiant Sef o Gorffenaf 1825, Hyd Gorffenaf 1925” gan y Parch, D. Lloyd Morgan.”Argraffwyd gan James Davies a'i Gwmni Llanelli.
(Jubilee volume including bicentennial celebration history.)
1926


4. Llyfryn. “Hanes Achos Bethel, Capel Dewi, Llandysul” Gan y Parch. R. D. Hughes Gweinidog. Argraffwyd J. D. Lewis a'i Feibion Llandysul.
(Centenary celebration history.)
1933


5. Llyfryn “Llawlyfr Coffa Can - Mlwyddiant Carmel Eglwys y Bedyddwyr Pontrhydfendigaid 1834 " 1934” gan y Parch. T. R. Morgan Gweinidog. Argraffwyd gan The Cambrian News, Aberystwyth.
(Centenary celebration handbook.)
1934


6. Llyfr. “Hanes Bethania Aberteifi” gan Richard Edwards. Argraffwyd gan J. D. Lewis a'i Feibion, Llandysul.
(History of the chapel)
1947


7. Llyfryn “Rhamant y Tabernacl. Llawlyfr Coffa Canrif a Hanner Eglwys y Bedyddwyr Talybont 1803 " 1953”.Golygwyd gan y Parch, W. J. Gruffydd Gweinidog. Argraffwyd gan The Cambrian News, Aberystwyth.
(150th anniversary history)
1953


8. Llyfryn. “Cae'ronnen (Cellan Ceredigion) Tri Chan Mlwyddiant 1654 - 1747 - 1846 - 1954.” gan T. Oswald Williams Gweinidog Cae'ronnen. Argraffwyd gan J. D. Lewis a'i Meibion, Llanbedr.
(Tricentennial celebration history)
1954


9. Llyfr. “Capel Mair Aberteifi” gan D. J. Roberts. Argraffwyd gan J. D. Lewis a'i Feibion, Llandysul.
(History of the chapel.)
1955


10. Llyfryn. “Yr Hen Gapel Llechryd” gan Meirion Evans. Argraffwyd gan Wasg John Penry, Abertawe.
(250th anniversary history.)
1959


11. Llyfryn. "Trem ar Ddwy Ganrif o Hanes y Tabernacl Aberteifi 1760 - 1960” gan C. Currie Hughes. Argraffwyd gan E. L. Jones, Aberteifi.
(Bicentennial history)
1960
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu