Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
DSO/78: Pwyllgor Dathlu Cadair Huw Meirion


Acc.2117

Ref: DSO/78

Reference: [GB 0212] DSO/78
Title: Cofnodion y Pwyllgor Dathlu Cadair Huw Meirion / The Records of .the Huw Meirion Celebration Chair Committee.
Date(s): 2004
Level: Fonds
Extent: 0.022m3

Scope and Content:
Deunydd Pwyllgor Dathlu Cadair Huw Meirion. Ennillodd Huw Meirion [Edwards] y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Casnewydd a'r Cylch) 2004. / Materials of the Huw Meirion Celebration Chair Committee. Huw Meirion [Edwards] won the Chair at the National Eisteddfod of Wales (Newport and District) 2004.

1. Poster o gerdd 'Llanfihangel dan Eira' gan Huw Meirion, a werthwyd gan y Pwyllgor / Poster of the poem ‘Llanfihangel Under Snow’ by Huw Meirion, sold by the committee.

2. Cofnodion y Pwyllgor (gohebiaeth, nodiadau, llyfryn siec a chofnodion cyllid eraill) / Records of the Committee (correspondence, notes, check book and other funding records)

Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu