Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
DYC/ED/9: Education Reports


Acc. 1505

Ref: DYC/ED/9

Reference: [GB 0212] DYC/ED/9
Title: Education Reports
Date(s): 1986-1990
Level: Fonds
Extent: 5 items

Scope and Content:
1. Adroddiad gan arolygwyr ei mawrhydi ar Ysgol Gatholig Sant Padarn Aberystwyth, Dyfed. Arolygwyd yn ystod Tymor yr Hydref 1988 (Y Swyddfa Gymreig) / Report by H.M. Inspectors on St Padarn’s Roman Catholic Primary School, Aberystwyth, Dyfed. Inspected during the Autumn Term 1988 (Welsh Office)

2. Adroddiad gan arolygwyr ei mawrhydi ar arolwg o addysg gyrfaoedd yn ysgolion Uwchradd Cymru. Arolygwyd yn ystod tymor y Gwanwyn 1990 (Y Swyddfa Gymreig) / Report by H.M. Inspectors on a survey of careers education in the secondary schools of Wales. Inspected during spring term 1990 (Welsh Office)

3. Cwrs Prifathrawon Ysgolion Gwledig, Cyngor Sir Dyfed
11-29 Tachwedd 1985, 13-24 Ionawr 1986
[Course for the headteachers of Rural Schools, Dyfed County Council
11-29 November 1985, 13-24 Janaury 1986]

4. Cais Estyniad A.D.A.G. Dyfed. Ychwanegiadau / Dyfed T.V.E.I. Extension proposal. Appendices

5. Pwyllgor Hanes Dros Gymru Y Cwricilwm Cenedlaethol, ‘Cyngor Rhagarweiniol i Ysgrifennydd Gwladol Cymru’ Mehefin 1989 (Y Swyddfa Gymreig) / National Curriculum History Committee for Wales, ‘Preliminary Advice to the Secretary of State for Wales’, June 1989 (Welsh Office)
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu