Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
Parish and Community Councils: Dyffryn Arth Community Council


Acc.1404, 2481

Ref: Dyffryn Arth CC

Records of the Dyffryn Arth Community Council.

Daeth Cyngor Cymuned Dyffryn Arthi fodolaeth yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol yng Ngheredigion ar y 1 Ebrill 1987. Unwyd hen blwyfi Llanbadarn Trefeglwys a Llanddewi Aberarth, gyda hai ychwanegiadau i ffurfio'r gymuned newydd.

Dyffryn Arth Community Council came into existence following the reorganisation of local government in Cardiganshire on 1 April 1987. The old parishes of Llanbadarn Trefeglwys and Llanddewi Aberarth were amalgamated, with some additions to form the new community council.


1-2. Minutes
1. Llyfr Cofnodion/Minute Book [Welsh]
19 May 1987-8 March 1993
2..Llyfr cofnodion/Minutes book
1993-2002

3. Cyfrifon/Accounts
1983-2006
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu