Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
TDV: District Valuation; Finance Act (1910)


Acc. 243

Ref: TDV

Reference: [GB 0212] TDV
Title: Records of the Finance Act (1910)
Date(s): 1910
Level: Fonds
Extent: 0.308m3

Scope and Content:
Records of Valuations made by Commissioners of Inland Revenue under the Finance (1909/1910) Act 1910 (and commonly called Domesday Books); transferred from the Public Record Office, 9 January 1980.

1. Aberporth, Blaenporth

2. Aberystwyth

3. Aberystwyth

4. Bangor, Henllan, Llanfairorllwyn

5. Bettws Bledrws, Llangybi, Llanfairclydogau

6. Bettws Evan, Brongwyn, Llanfairtrefligain, Llandyfriog

7. Bettws Leiki, Gartheli, Nantcwnlle

8. Blaenpennal, Llanbadarnodyn, Llangeitho

9. Cardigan (St. Mary)

10. Caronuwchyclawdd, Caronisyclawdd

11. Cellan

12. Cellan, Lampeter Rural, Lampeter Urban, Llanwnen, Silian

13. Ceulanymaesmawr, Cynnullmawr, Tyrymynach, Broncastellan, Elerch

14. Cidplwyf, Llanina, Llanllwchaiarn, New Quay

15. Cilcennin, Ciliau Aeron

16. Clarach, Issayndre, Uchayndre, Vaynor Issa, Vaynor Ucha

17. Cwmrheidol, Melindwr, Parcel Canol, Trefeirig

18. Cyfoethybrenin, Henllys

19. Dihewid, Llanfihangel Ystrad, Trefilan

20. Doithie Camddwr* Doithie Pysgottwr* Garth and Ystrad, Gogoyan, Gorwydd,
Gwynfil, Llanio, Prysg, Carfan.(*=incl. Llanddewi Brefi)

21. Gwnnws Issa, Gwnnws Ucha, Ystrad Meurig, Yspytty Ystwyth

22. Henfenyw Lower, Llanddewi Aberarth Lower

23. Henfenyw Upper, Llanddewi Aberarth Upper

24. Llanafan, Llanilar, Rhostie

25. Llanerchayron

26. Llanarth

27. Llanbadarn Trefeglwys

28. Llanbadarn y Creuddyn Issa & Llanfihangel

29. Llanbadarn y Creuddyn Uchaf

30. Llancynfelin, Scubor y Coed

31. Llanddeinol, Llanrhystud Mefenydd, Llanrhystud Haminiog

32. Llandygwydd, Llangoedraore, Llechryd

33. Llandyssiliogogo, Llangranog

34. Llandyssul

35. Llangunllo, Troedyraur

36. Llangwyryfon, Lledrod Lower, Lledrod Upper

37. Llansaintffraed - Village and Country Divisions (incomplete)

38. Llansaintffraed - Village and Country Divisions

39. Llanwenog

40. Mount, Tremain, Verwick

41. Penbryn


Index to the Schedule of Domesday Books

Parish; Volume Number
Aberporth; 1
Aberystwyth; 2, 3
Bangor; 4
Bettws Bledrws; 5
Bettws Evan; 6
Bettws Leiki; 7
Blaenpennal; 8
Blaenporth; 1
Broncastellan; 13
Brongwyn; 6
Cardigan; 9
Carfan; 20
Caronuwchyclawdd; 10
Caronisyclawdd; 10
Cellan; 11, 12
Ceulanymaesmawr; 13
Cidplwyf; 14
Cilcennin; 15
Ciliau Aeron; 15
Clarach; 16
Cwmrheidol; 17
Cyfoeth y Brenin; 18
Cynnullmawr; 13
Dihiwid; 19
Doithie Camddwr; 20
Doithie Pysgottwr; 20
Elerch; 13
Garth and Ystrad; 20
Gartheli; 7
Gogoyan; 20
Gorwydd; 20
Gwnnws Issa; 21
Gwnnws Ucha; 21
Gwynfil; 20
Henfenyw Lower; 22
Henfenyw Upper; 23
Henllan; 4
Henllys; 18
Issayndre; 16
Lampeter Rural; 12
Lampeter Urban; 12
Llanafan; 24
Llanarth; 26
Llanbadarnodwyn; 8
Llanbadarn Trefeglwys; 27
Llanbadarn Y Creuddyn Issa; 28
Llanbadarn Y Creuddyn Uchaf; 29
Llancynfelin; 30
Llanddeinol; 31
Llanddewi Aberarth Lower; 22
Llanddewi Aberarth Upper; 23
Llandyfriog; 6
Llandygwydd; 32
Llandyssiliogogo; 33
Llandyssul; 34
Llanerchayron; 25
Llanfairclydogau; 5
Llanfairorllwyn; 4
Llanfairtrefligain; 6
Llanfihangel Ystrad; 19
Llangeitho; 8
Llangoedmore; 32
Llangranog; 33
Llangunllo; 35
Llangwyryfon; 36
Llangybi; 5
Llanilar; 24
Llanina; 14
Llanio; 20
Llanllwchaearn; 14
Llanrhystud Haminiog; 31
Llanrhystud Mefenydd; 31
Llansaintffraed; 37, 38
Llanwenog; 39
Llanwnenp; 12
Llechryd; 32
Lledrod Lower; 36
Lledrod Upper; 36
Melindwr; 17
Mount; 40
Nantcwnlle; 7
New Quay; 14
Parcel Canol; 17
Penbryn; 41
Prysg; 20
Rhostie; 24
Scubor y Coed; 30
Silian; 12
Trefeirig; 17
Trefilan; 19
Tremain; 40
Troedyraur; 35
Tyrymynach; 13
Uchayndre; 16
Vaynor Issa; 16
Vaynor Uchaf; 16
Verwick; 40
Yspytty Ystwyth; 21
Ystrad Meurig; 21


Acc. 250, 258

Ref: TDV


Forms 37 Land (also forms 4 & 39 mixed in). Provisional valuations of every hereditament, made under the Finance (1909-1910) Act 1910.

42. Aber-porth 1 " 100

43. Aber-porth 101 " 198

44. Aber-porth 201 " 300

45. Aber-porth 301 " 393

46. Aberystwyth 57 " 2508

47. Bangor 2 " 100

48. Bangor 101 " 200

49. Bangor 201 " 305

50. Betws Bledrws 18 " 107

51. Betws Bledrws 108 " 250

52. Betws Bledrws 251 " 350

53. Betws Ifan 2 " 101

54. Betws Ifan 102 " 200

55. Betws Ifan 263 " 299

56. Betws Ifan 300 " 401

57. Betws Ifan 402 " 515

58. Betws Ifan 517 " 591

59. Betws Leucu 21 " 376

60. Blaenpennal 171

61. Cardigan St. Mary 17 " 834

62. Caron-uwch-clawdd (Caron Upper) 32 " 484

63. Cellan 2 " 101

64. Cellan 102 " 200

65. Cellan 206 - 257, 476

66. Cellan 618 " 748

67. Cellan 752 " 879

68. Cellan 880 " 956

69. Cellan 956 " 1026

70. Cellan 1027 " 1093

71. Cellan 1094 " 1161

72. Ceulan-y-maes-mawr 82 " 646

73. Cidplwyf 90 " 256

74. Cidplwyf 257 " 450

75. Cidplwyf 451 " 864

76. Cilcennin 53, 212, 232

77. Clarach 115 " 712

78. Cwmrheidol 17 " 978

79. Cyfoeth y Brenin 143 " 517

80. Dihewyd 80 " 600

81. Doithie Camddwr 3 " 588

82. Gwnnws Isaf 62 " 606

83. Henfynyw Lower 1-55, 284 " 295

84. Henfynyw Lower 296 " 513

85. Henfynyw Lower 586 " 1078

86. Llanafan 119 " 328

87. Llanarth 250 " 346

88. Llanbadarn Trefeglwys 1 " 150

89. Llanbadarn Trefeglwys 151 " 240

90. Llanbadarn Trefeglwys 311 " 897

91. Llanbadarn-y-Creuddyn Isaf 102 " 333

92. Llanbadarn-y-Creuddyn Uchaf 85 " 910

93. Llancynfelyn 201 " 531

94. Llandygwydd 321, 716

95. Llandisiliogogo 95 " 636

96. Llandysul 59 " 998

97. Llanddeiniol 87 " 477

98. Llanfrothen 1 - 256 (Meirionethshire - transferred to Dolgellau R.O.)

99. Llangwyryfon 171 " 363

100. Llangynllo 85 " 399

101. Llangynllo 400 " 529

102. Llanllwchaearn 282

103. Llanwenog 1-98

104. Llanwenog 102 " 200

105. Llanwenog 201 " 300

106. Llanwenog 301 " 400

107. Llanwenog 401 " 526

108. Mwnt 1-92

109. Mwnt 93 " 191

110. Penbryn 7 " 402

111. Miscellaneous valuation files
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu