Chwilio

 
 

Tai'r BorthCyf. ADX/1629
Station Terrace, Borth

Mae Tai'r Borth gan Beryl Lewis yn cynnwys dros 350 hanes sy'n ymwneud ag adeiladau unigol ac mae'r hanesion wedi'u darlunio â chyfoeth o ffotograffau, mapiau a dogfennau.

Hoffem ddiolch i Beryl am fod mor garedig â chaniatáu i ni rannu ei gwaith â'r gynulleidfa ehangaf bosibl.

Ceidw Beryl Lewis yr hawlfraint yn ei gwaith ac mae'r hanesion yn cael eu rhannu at ddibenion preifat ac ymchwil yn unig.

Rydym yn mynd i ryddhau'r hanesion i gyd yn eu tro unwaith yr wythnos ac yn nhrefn yr wyddor - dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael gwybod am ychwanegiadau newydd!

AAberceldy
Acorn
The Adrift Gallery
Ael-y-don, gweler The Green Dolphin
Aeron House
Aer-y-mor
Alma
Am-y-tro, gweler Dol Wen
Amity House, gweler Celtic
Amusements (gweler hefyd Osprey Garage)
The Anchorage
Angorfa (gweler hefyd New Street)
Animalarium
Annedd Wen
Anwylfan
Ardwyn Cottage, gweler Beach House
Ardwyn House
Arequipa
Arfon House, gweler Carreg Wen
Arfor
Assembly Rooms
Auburn House
Auckland House
Avenue Bungalow, gweler Four Winds and Greenfield
Awel-y-mor, gweler Wernfach Bungalows
Awelon

BThe Bakery, gweler Pine Centre
Bakery Flats
Ballarah (gweler hefyd North Parade)
Bardsey (gweler hefyd North Parade)
Bay View
Bay View, gweler Brig-y-don
Beach Cottage
Beach House
Beatrice
Bel-air
Bella Vista (Am-y-tro), gweler Dol Wen
Bendith, gweler Clos Bryngwyn
Benfleet
Berlin House, gweler Break House
Berwyn, gweler Ty Bijou
Bethel, gweler Capel y Morfa
Bibury, gweler 2 Cambrian Terrace
Birchfield
Birmingham House, gweler Golf Cottage
Blue Lantern (siop), gweler Glyngarth
Bodfor House
Bodlondeb (gweler hefyd Cambrian Place)
Borth Hydropathic Establishment, gweler The Cambrian Hotel
Borth Railway Station
Borth Surgery, gweler Meddygfa Borth
Boston House
Bradford House
Break House
Brig-y-don
Bristol House, gweler The Adrift Gallery
Britannia House
Brockhill
Bronheulyn Cottage
Bronheulyn House
Brookfield
Brookside Place, gweler Bodfor House
Bryn Awel, gweler Beach House
Bryn Ceris, gweler Ty Haf
Bryn Eglwys, gweler Chapel Lane
Bryngwyn
Bryngwyn Close, gweler Clos Bryngwyn
Brynteg
Bushbury
Y Bwthyn
Y Bwthyn (2) gweler Murmur y Mor
Bwthyn Bach
Bwthyn Dyfi
Bwthyn Gwyn
Bwthyn-y-wern

CCae Cantref
Cae Gwylan Estate
Cae Wern
Caer Wyddno
Caerffynnon
The Cambrian Hotel
Cambrian House, gweler Caerffynnon
Cambrian Place
Cambrian Terrace-Introduction
1 Cambrian Terrace (Rutland House)
2 Cambrian Terrace (Bibury)
3 Cambrian Terrace
4 Cambrian Terrace
5 Cambrian Terrace (Heulwen)
6 Cambrian Terrace
7 Cambrian Terrace
8 Cambrian Terrace
9 Cambrian Terrace
10 Cambrian Terrace
11 Cambrian Terrace
12 Cambrian Terrace
Cambrian Villa
Cambridge Cottage, gweler Inman
Camddwr
Can-y-wawr, gweler Wernfach Bungalows
Canteen Stores, gweler The Nisa Supermarket
Cantre Gwaelod
Capel y Morfa
Caradog, gweler Gwynt-y-môr
Carnarvon Cottage, gweler Kidderminster House
Carreg Wen
Carron House
Cartref
Cefn-for
Celtic
Central Garage, gweler Lerry Garage site
Chalet
Chapel Lane
Charene, gweler Chapel Lane
Chequers, gweler Meirion
Chester House, gweler Victoria Inn
Chesterton
Cleveland
Clos Bryngwyn
Clos Pantyfedwen, gweler Pantyfedwen Site
Coastguard House
Coedfryn
Colliscot
Community Hall
Compton House
Convoy House, gweler Tara
Coronwen
The Cottage, gweler Little Cot
The Coup
The Copper Kettle Café, gweler Aer-y-mor
The Craft Cabin
Craig-y-delyn
Craig-y-don, gweler Steeplejacks
Craig-y-don Bach / Craig-y-don Place, gweler Y Wern
Craigfryn
Craiglee
Craigmore
Craigweil
Croeso, gweler Swn-y-don
Crossing Cottage
Cwm Cethin, gweler Ty Gwyn

DDart House, gweler Railway Inn
Derwen
Deudraeth
Diana, gweler Pebbles
Dinorwic
Dol Wen
Dovey Belle
Drake Cottage
Dudley House, gweler Cantre Gwaelod

EEbb Tide
Efelwen
Eiddwen, gweler Drake Cottage
Elidir
The Elms
Eltham House
Eltham's garden
Epworth Cottage
Epworth House
Ermine Cottage, gweler Colliscot
Erwau Glas
Erwyd
Eryl, gweler Chapel Lane
Evelyn House (Morfa Borth), gweler Auburn House
Evelyn House / Evelyn Villa (Glanwern), gweler Llwynteg
Eversley, gweler Aer-y-mor
Everton, gweler Gorwel

FFairholme
Y Fedw Fach
Felinwern
Four Winds and Greenfield
The Friendship Inn
Frolic
Fron-y-gog
Fronhaul, gweler Sunny Hill

GGarage Cottage
Garage House
Garibaldi House, gweler Premier Stores
Gazette House, gweler Llys
Ger-y-don
Ger-y-don (2), gweler Break House
Ger-y-don (3), gweler Gwynt-y-môr
Ger-y-mor
Gerlan Chapel, gweler Libanus Restaurant and Cinema
Gilmar, gweler Wernfach Bungalows
Glan Dylan
Glan Nant
Glan-y-don
Glan-y-mor Cottage
Glan Ynys
Glan yr aig
Glanaber
Glanceri
Glaneifion
Glangraig, gweler Glan yr Aig
Glanmor Hotel
Glanrhyd Cottage
Glanrhyd House
Glanrhyd no. 1
Glanwern House
Glasfor
Glasfryn House
Glasfryn Villa
Gleaner
Glen Rosa
Glenavon
Glendower
Gloucester Cottage
Gloucester House, gweler Caer Wyddno
Y Glyn
Glynetta, gweler Dol Wen
Glyngarth
Golden Grove, gweler Gwynfryn
Golden Sands
Golf Clubhouse
Golf Cottage
Gorwel
Y Gragen
Y Graig
Grand Hotel, gweler The Cambrian Hotel
Grand Hotel - Taliesin House
Grand Hotel-Uppingham House
Grasmere
Green Cottage, gweler Morolwg
Green Dolphin
Greenfield, gweler Four Winds and Greenfield
Grosvenor House (gweler hefyd North Parade)
Gull Cottage
Gwelfor (gweler hefyd Pwllmawr Cottage)
Gwendon
Gwinnett
Gwylan, gweler Chapel Lane
Gwyndy
Gwynfa
Gwynfryn
Gwynt-y-mor (gweler hefyd North Parade)

HHafan
Hafan Wen
Hafod
Hafod Heli
Harlequin Cafe, gweler Oriel Gallery
Haulfryn
Haven
Hazelmere (gweler hefyd North Parade)
Heathfield
Hendaile, gweler Little Cot
Hendre
Heulwen (1), gweler 5 Cambrian Terrace
Heulwen (2), gweler Meirion
Hideaway
Highfield
Hollyhock Cottage, gweler Gull Cottage
Holmleigh, gweler London Place no. 2
Hopewell
Homeside, gweler Glanrhyd House
Homestead, gweler Swn-y-don
Hyfrydle

IInman
Isgaer
Isgraig
Ivanhoe, gweler Ty Canol
Ivor House, gweler Camddwr
Ivy Cottage, gweler Sunny Hill

JJ.H. Bridal Wear Shop
Jasper Villa no. 1
Jasper Villa no. 2
Journey's End
Jude, gweler Clos Bryngwyn

KKenlea a Ty Mor
Khaims Mushayt
Kidderminster House
Kingswood
Kyana

LLea Croft / Lea Café, gweler Annedd Wen
Leander
Leronian House
Lerry Cottages
Lerry Dale, gweler Glanaber
Lerry Garage site
Lerry House, gweler Ty Leri
Libanus Cottage, gweler Ryelands
Libanus Restaurant and Cinema
Library and Reading Room, gweler Oriel Gallery
Lifeboat House, gweler Coastguard House
The Limit
Lisswood, gweler Coedfryn
Little Cot
Littleun, gweler Colliscot
Llan-y-rhiw, gweler Llecyn-y-rhos
Llecyn-y-rhos
Llety, gweler Golden Sands
Llinos
Llwyn Du, gweler Wernfach Bungalows
Llwyn Heulog, gweler Wernfach Bungalows
Llwynteg
Llys
Llys Tladma
The Lodge
London Cottage
London House
2 London Place
Longmoor
Lorne House, gweler Tynsley
Lorne Villa, gweler Chesterton
Lozells, gweler Bwthyn-y-wern
Lynbourne, gweler The Adrift Gallery
Lynbrook, gweler The Adrift Gallery

MMadeira House, gweler Glan-y-môr Cottage
Maes Arfor
Maesnant, gweler Wernfach Bungalows
Maesteg
Maesteg (2), gweler Morlais Youth Hostel
Maeswylfa, gweler Morwylfa
Malvern, gweler Break House
Manchester House
Mansfield
Marine Court (gweler hefyd North Parade)
Marshbank
Matthews Shop, gweler Resolute
Mayfield
Meddygfa Borth
Meirion
Memorial Hall
Midland Stores, gweler Old Chapel House
Min-y-don
Minfor
Miramar
Mirella
Miss Galloway's Library, gweler Trevayne House
Mona House, gweler The Adrift Gallery
Montfort (gweler hefyd North Parade)
Moor House
Moorlands
Moorlands Cottage, gweler Morlan Bwthyn
Mor Awel
Mor(e)land House, gweler Awelon
Morfa, gweler Khaims Mushayt
Morfan (gweler hefyd New Street)
Morlais Youth Hostel
Morlan
Morlan Bwthyn
Morlan Cottage, gweler Swn-y-mor
Morlan Terrace, gweler Pantyfedwen Site
Morolwg
Morwylfa
Munding
Murmur-y-mor
Myfanwy
Myrtle Dene, gweler Miramar

NNathaniel House
The National School
Neptune
Neuadd Goffa, gweler Memorial Hall
Neuadd Wen (gweler hefyd North Parade)
New Cottage, gweler Beach Cottage
New Gift, gweler Frolic
New Haven
New Street
Newlands
The Nisa Supermarket
North Parade
Y Nyth
Nyth Bach, gweler Waterfront

OOak Tree Filling Station
Ocean Cottage (neu Ocean House / Ocean Villa (1))
Ocean View, gweler Fairholme
Ocean Villa (2), gweler Waterfront
Ocean Wave, gweler Hafod Heli
Old Chapel House
The Orange Tree (1)
The Orange Tree (2), gweler Premier Stores
Oriel gallery and Coffee Shop
Osborne House, gweler Hafod
Oslo, gweler Murmur-y-mor
Osprey Cottage, gweler Dol Wen
Osprey Garage (gweler hefyd Amusements)
Osprey House, gweler Meirion
Otago
Our Lady Star of the Sea, gweler Roman Catholic Church
Overchurch, gweler Chapel Lane

PPant Gwyn
Pant Haul, gweler Wernfach Bungalows
Pant Tawel / Pantawel, gweler Chapel Lane
Panteg, gweler Wernfach Bungalows
Pantyfedwen, gweler The Cambrian Hotel a hefyd Pantyfedwen Site
Pantyfedwen Site
Pantyfedwen Terrace, gweler Pantyfedwen Site
Pebbles
Pen-y-morfa, gweler Morlais Youth Hostel
Pencarreg
Penhale
Penllon Hen
Penmount, gweler Hafan Wen
Penrho
Picnic, gweler Ebb Tide
Picton (1) (gweler hefyd North Parade)
Picton (2), gweler Arfor
Pilgrim, gweler Y Glyn
Pine Centre
Platform House
Pleasant View, gweler Terfyn
Pomona
Premier Stores
Presbury, gweler Beach House
Pwllmawr Cottage
Pwllmawr, the fourth cottage

RRaglan House, gweler Hafod
Railway House, gweler Brookfield
Railway Inn
Railway Inn Garage
Railway Villa, gweler Railway Inn
Ratchford Cottage, gweler Mirella
Resolute
Resolution House, gweler Resolute
The Rest, gweler Camddwr
Rhos
Rhosfryn
Rhyd Cerrig
Richmond
Riverside, gweler Sea Wyf
Roberts Stores, gweler Premier Stores
Rockside
Rodney House, gweler Bel-air
The Roman Catholic Church
Rona House, gweler Llys
Rose Cottage
Rose Place, gweler Pencarreg
Roseland
Rutland House, gweler 1 Cambrian Terrace
Ryelands

SSabrina Cottage (gweler hefyd New Street)
St Clare
St Helier, gweler Seaforth
St Matthew's Church
St Matthew's Vicarage, gweler Longmoor
Salt Winds
Sandicot
Sandiway
Sandmarsh (1), gweler Llecyn-y-rhos
Sandmarsh (2), gweler Neuadd Wen
Sandy Cottage, gweler Moor House
Saxatile
Scranton Villa, gweler Marine Court
Sea Breaker
Sea Breezes
Sea View House, gweler Maes Arfor
Sea Wyf
Seaforth
Seahorse Inn, gweler Grand Hotel - Taliesin House
Seashell Cottage
Seashore, gweler Glan-y-môr Cottage
Sheerbrooke, gweler The Orange Tree
Shiloh (Capel Wesleyaidd), gweler Werehouse, former Shiloh Chapel
Shrewsbury House, gweler Murmur-y-mor
Snowdon House, gweler Glan Dylan
Soar Chapel
Solway, gweler The Limit
SPAR, gweler The Nisa Supermarket
Spinell, gweler Gwinnett
Springfield, gweler Sea Breaker
Stationmaster's House
Steeplejacks
Stone House, gweler Ty Cerrig
Sunny Hill
Sunnyside, gweler Picton (1)
Surrey
Swn-y-don
Swn-y-mor
Sydney House and Art Shop

TTaliesin House, gweler Grand Hotel - Taliesin House
Tan-y-bryn
Tara
Teifi, gweler Gwyndy
Temperance House, gweler Cleveland
Terfyn
Tir-a-mor
Ton-y-mor
Trafalgar House, gweler Golf Cottage
Tree Cottage
Trem-y-don (gweler hefyd North Parade)
Trevayne House
Trigfan
Troed-y-graig, gweler Journey's End
Troiad-y-llanw
Trysor-y-mor
Trysordy
Ty Bach
Ty Bijou
Ty Canol
Ty Cerrig
Ty Gwyn
Ty Haf
Ty Leri
Ty Mawr (1), gweler Aberceldy
Ty Mawr (2), gweler New Haven
Ty Mor, gweler Kenlea and Ty Mor
Ty Ni
Ty Nisa, gweler Rhosfryn
Ty Ola
Ty Twt (1)
Ty Twt (2), gweler Grasmere
Tynsley
Tyrol House

UUley Villa, gweler Bryngwyn
Umberslade, gweler Trysor-y-mor
Uppingham House, gweler Grand Hotel - Uppingham House

Van Hyn
Vangre
Vaynol House, gweler Khaims Mushayt
Velvoria, gweler Meirion
The Very Limit, gweler Pencarreg
Victoria House, gweler Tyrol House
Victoria Inn

WWarehouse, former Shiloh Chapel
Water's Edge
Waterfront
Wave Crest
Wayside
Welfare
Wennol, gweler Chapel Lane
Y Wern
Wern Villa, gweler Terfyn
Werndeg
Wernfach Bungalows
Wernside
Wesley Cottage
Wesley Place Shop
West End
West End House
West Winds
Westward Ho
White House
White Lion Inn / House, gweler Mayfield
1 White Lion Lane, gweler Erwyd
White Lion Place Cottages
Windsor House
Winkle Cottage, gweler Bwthyn Bach
Woodfield House, gweler Glen Rosa
Woodville House, gweler Moor House

YYnys Afallon, gweler Dol Wen

Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu