Chwilio

 
 

Cronfa Ddata o Rifau Cofrestru CerbydauChwilio Hwylus
Mae'r platiau cofrestru ceir wedi eu nodi ar y ffurf: 'llythrennau-bwlch-rhifau' e.e. EJ 3. Cofiwch ddefnyddio'r drefn yma pan fyddwch chi'n chwilio trwy adael bwlch rhwng y llythrennau a'r rhifau.

Efallai bydd mwy nag un canlyniad i bob rhif, naill ai ar gyfer yr un cerbyd gyda pherchennog newydd, neu ar gyfer cerbyd gwahanol. Yn y dyddiau cynnar, byddai llyfrau cofrestru gwahanol yn cael eu cadw ar gyfer cerbydau nwyddau trwm, ceir a beics modur, ond roedd pob un yn defnyddio'r un rhifau. Felly, gallai car a beic modur rannu'r un plât cofrestru.

Yn anffodus, mae llyfr cofrestru Cerbydau Nwyddau Trwm Ceredigion o'r dyddiau cynnar wedi mynd i ddifancoll ond mae llyfrau moduron Ceredigion yn syndod o gyfan a phleser o'r mwyaf yw eu cyflwyno ar ffurf hawdd ei chwilio am y tro cyntaf.

Cewch wneud cais am gopïau papur o'r cofrestriadau hefyd - gweler tudalen Cofnodion Trwyddedu Cerbydau Modur


Cafodd y gronfa ddata ei chasglu ynghyd gan Andrew Williams, Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul, sydd wedi ysgrifennu pwt ar ein blog yma a hefyd yma.

Cafodd y rhyngwyneb chwiliadwy ar gyfer y we ei ddatblygu gan Technoleg Taliesin


Databas cofrestr cerbydau


Chwilio sydyn:

NEU
Chwiliad manwl:
Reg. No.
Owner
Address
Vehicle make/model
Car/M.Cycle
Body
Colour
Year
Chassis / Engine No.

Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu